Lentoaiheet valituskärkenä vuonna 2018

Euroopan kuluttajakeskus neuvoo ja auttaa, kun kuluttajalla on ongelmia yrityksen kanssa, joka on sijoittunut toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin. Vuonna 2018 saimme yhteensä noin 3400 yhteydenottoa kuluttajilta. Yhteydenottojen määrä väheni hieman vuoteen 2017 verrattuna (3720).

Huhtikuussa 2018 koko Euroopan kuluttajakeskusten verkostossa otettiin käyttöön uusi komission ylläpitämä valitustenkäsittelyjärjestelmä, jonka yhteydessä saapuneiden yhteydenottojen luokittelu muuttui aiemmasta. Tästä johtuen tietojen vertailu aiempiin vuosiin on haasteellista, samoin kuin koko vuoden tilastointi, joka tehtiin nyt kahden eri järjestelmän tietoja yhdistäen.

Selvää kuitenkin on, että eniten valituksia Euroopan kuluttajakeskukselle vuonna 2018 tuli lentomatkustamisesta. Erityisesti lentojen viivästymiset ja peruuntumiset aiheuttivat edelleen ongelmia matkailijoille. Myös lentoyhtiöiden konkursseja tapahtui useita. Yhteensä saimme huhtikuusta lähtien 563 valitusta koskien lentoja. Lentoja koskevat valitukset olivat myös vuonna 2017 meitä eniten työllistänyt aihe, joskin määrällisesti enemmän valituksia tuli tuolloin tilausansoista.

Toinen vakioaiheistamme, tilausansat, aiheuttivat myös päänvaivaa kuluttajille vuonna 2018, mutta eivät onneksi kasvavissa määrin. Tilausansoja koskevia yhteydenottoja saimme hieman yli 300 vuonna 2018.

Saimme viime vuonna muilta Euroopan kuluttajakeskuksen toimipisteiltä huhtikuun alusta alkaen yhteensä 44 valitusta koskien suomalaisia yrityksiä. Selkeästi eniten valituksia tuli matkailusta, erityisesti lentomatkustamisesta.


Ostosten teko kiinalaisista verkkokaupoista näkyy tilastoissamme


Kiinalaisia verkkokauppaostoksia koskevat valitusmäärä ovat kasvaneet viime vuosina selvästi. Myös vuonna 2018 saimme niitä suhteellisen runsaasti, yli sata tapausta.

Yhä useammin ostajan on vaikea tunnistaa nimen tai markkinoinnin perusteella, minkä maalainen myyjäyritys on. Vaikka verkkokaupan osoitteessa olisi .fi-pääte, yritys voi olla ulkomainen. Euroopan kuluttajakeskus voi sovitella tapauksia vain silloin, kun kuluttajalla on ongelmia kauppiaan kanssa, joka on sijoittunut toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin. Kiinalaisten tai EU:n ulkopuolisten yritysten suhteen emme voi sovitella asiaa, mutta tarjoamme yleistä neuvontaa.

Ennen ostamista olisi aina hyvä pyrkiä varmistumaan, minkä maalaisen kauppiaan kanssa on tekemisissä, koska sillä on vaikutusta muun muassa kuluttajansuojan tasoon. Jos verkkokaupan sivut ovat suomeksi, Suomen lainsäädäntö soveltuu ja kuluttaja-asiamies on toimivaltainen. Myös EU-alueella toimivissa verkkokaupoissa kuluttajansuoja on melko yhtenäinen. Kaukomailta ostettaessa yritystä ei välttämättä ole mahdollista saada ongelmatilanteissa vastuuseen ja kuluttajansuojan taso voi poiketa totutusta.