Leikkaukseen ulkomaille?

Suomalaiset käyvät esimerkiksi esteettiseen kirurgiaan liittyvissä kauneusleikkauksissa ulkomailla.

Myös Euroopan kuluttajakeskus Suomessa on saanut kuluttajilta viime vuosina joitain yhteydenottoja liittyen kuluttajansuojaan toisesta EU-maasta ostetun kauneusleikkauksen kohdalla. Olemme auttaneet kuluttajia selvittämään esimerkiksi laskuun liittyneitä erimielisyyksiä.

Kannattaa huomata, että seuraava koskee nimenomaan yksityisiä leikkaushoitoja ja -palveluita. Julkista sairaanhoitoa kuluttajalainsäädäntö ei koske. EU:n tuore potilasdirektiivi tuo julkiseen sairaanhoitoon kuitenkin uudistuksia, joista voit lukea tämän jutun lopusta.

Kun harkitset esimerkiksi kauneusleikkaukseen lähtöä ulkomaille

• Mieti, kenen kanssa olet solmimassa sopimusta. Mitä yritys kertoo itsestään, entä toimenpiteen tekevästä lääkäristä – minkälainen kokemus ja työhistoria henkilökunnalla on? Joitain kuluttajia saattaa kiinnostaa myös, puhuuko henkilökunta suomea?

• Mitä kerrotaan itse toimenpiteestä? Antaako yritys selkeät ohjeet, miten leikkaukseen tulee valmistautua, mitä toimenpiteitä tehdään ja mitkä ovat niiden mahdolliset riskit. Mainitaanko miten menetellään, jos ilmenee komplikaatioita. Kuuluuko leikkaukseen jälkitarkastuksia ja kuuluvatko ne sovittuun hintaan?

• Mitä sovittu hinta kattaa, onko hinnassa huomioitu kaikki leikkauksesta aiheutuvat maksut? Usein hoitoon liittyy eri vaiheita kuten alkukonsultointi ja kannattaa selvittää, laskutetaanko siitä erikseen. Merkitystä on myös sillä, miten maksu suoritetaan.

• Sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, ja myös suullisesti neuvotellut asiat on syytä kirjata paperille/sähköiseen sopimusversioon. Jos ehdot ovat epäselvät tai puutteelliset, ei sopimusta pidä tehdä.

Potilasdirektiivi linjaa julkisen terveydenhoidon saatavuutta muista EU-maista

KELA tiedotti marraskuun 2013 alussa, että rajat ylittävän terveydenhuollon kansallisen yhteyspisteen toiminta käynnistyy 1.1.2014. Yhteyspiste tarjoaa muun muassa verkossa ja puhelinpalveluna tietoa terveydenhoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Yhteyspisteen verkkosivut on avattu osoitteessa www.kela.fi/yhteyspiste.

Yhteyspisteen verkkosivuille on koottu tietoa muun muassa terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla, Suomeen ulkomailta tulevien potilaiden terveydenhuollosta, eurooppalaisesta lääkemääräyksestä ja EU-maiden yhteyspisteistä.

Potilasdirektiivin mukaisesta yhteyspisteestä säädetään uudessa vuoden 2014 alussa voimaan tulevassa laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta.