Kuluttajariitojen käsittely Saksassa

Euroopan kuluttajakeskuksen Saksan toimipisteen tilastojen mukaan suurin osa suomalaisten kuluttajien riidoista saksalaisten elinkeinoharjoittajien kanssa liittyy matkustamiseen, auton ostoon sekä verkkokauppaan. Saksassa on tuomioistuimen ulkopuolisia, erikoistuneita riidanratkaisuelimiä (ADR) tällaisia kiistoja varten. Suomalaiskuluttajat löytävät yleensä ADR:n käsittelemään asiaansa ja käsittely on useimmiten ilmaista.

Suomalaiset kuluttajat ovat erityisen aktiivisia Saksan lento- ja julkisen liikenteen sekä verkko- ja autokaupan sektoreilla. Saksasta löytyy erikoistuneet tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet (ADR) auttamaan valituksissa näillä aloilla toimivia yrityksiä kohtaan. Kaikissa muissa tapauksissa auttaa saksalainen yleis-ADR, “Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle”. Siihen saa yhteyden esimerkiksi verkossa toimivalla riidanratkaisufoorumilla (ODR) .

Kuluttajan, jolla on ongelmia saksalaisen yrityksen kanssa, kannattaa olla yhteydessä Euroopan kuluttajakeskuksen, mikäli asia ei ratkea suoraan yrityksen kanssa. Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen ja Saksan toimipisteet tekevät yhteistyötä auttaessaan kuluttajia viemään kiistansa sopivaan ADR:ään Saksassa. Valitukset siirretään suoraan ADR:lle, jos sen katsotaan olevan paras taho auttamaan kuluttajaa. Kuluttajia autetaan ottamaan yhteyttä oikeaan ADR:äänn myös ODR-foorumin kautta. Foorumin etu on, että kuluttajat voivat jättää valituksensa helposti verkossa ja he saavat ADR:n ratkaisun tiedoksi omalla äidinkielellään.

Matkustamiseen liittyvät valitukset

Jos suomalaiskuluttajalla on valitus Saksan julkisen liikenteen peruutus- ja viivästystilanteissa, on pääasiallinen ADR valituksille”Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personennahverkehr“ eli tuttavallisemmin Söp. Tällöin kyse on siis lento-, rautatie-, bussi- ja laivaliikennettä koskevista valituksista. Yritysten, joita valitus koskee, on toimittava Saksassa. SöPillä on yli 250 jäsenyritystä.

Lentoja koskevissa kiistoissa kuluttajat voivat myös kääntyä Schlichtungsstelle Luftverkehrin puoleen. Tämä ADR ottaa vastaan valituksia yrityksistä, jotka eivät ole SöPin jäseniä. Molempiin ADR:iin saa yhteyden verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta, jolla valituksen voi tehdä suomeksi verkossa.

Verkko-ostaminen ja muut toimialat

Ongelmat saksalaisten verkkokauppojen kanssa voi viedä Online-Schlichterin käsiteltäväksi, jos elinkeinoharjoittaja on sijoittunut johonkin seuraavista osavaltioista: Baijeri, Baden-Württemberg, Berliini, Hessen, Ala-Saksi tai Schleswig-Holstein.

Auton ostamista ja korjaamista koskeville valituksille on olemassa kaksi ADR:ää. Niiden käyttäminen riippuu siitä, mihin kahdesta suuresta autoalan liitosta elinkeinoharjoittaja kuuluu. Kumpikaan näistä ilmaisista ADR:stä ei ole vielä tavoitettavissa ODR-foorumin kautta, mutta Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle on toimivaltainen riidanratkaisuelin ja siihen voi ottaa yhteyttä myös foorumin kautta.

Saksasta löytyy myös erikoistuneita ADR:iä, jos kiista koskee vakuutuksia, viestiliikennettä, postia, pankkeja, laki- tai energiapalveluita.

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Saksan toimipiste