Kuka auttaa kuluttajaa?

Lokakuussa Euroopan kuluttajakeskukset nostivat esiin erilaisia kuluttajien käytössä olevia riidanratkaisutapoja maiden rajat ylittävässä kaupassa. Euroopan kuluttajakeskukset pyrkivät sovintoratkaisuun. Jos kuluttajan asia ei ratkea Euroopan kuluttajakeskusten avulla, kuluttajalla on muitakin vaihtoehtoja edistää asiaansa.

Euroopan kuluttajakeskukset ohjaavat kuluttajan tarvittaessa esimerkiksi toimivaltaisen viranomaisen, tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen tai muun auttavan tahon puoleen. Euroopan kuluttajakeskukset myös toimittavat tietoa maiden rajat ylittävän kaupan ongelmista komissiolle ja EU-maiden kuluttajansuojaviranomaisille.

Toimi näin kuluttajana, jos sinulla on ongelma hankintasi kanssa:

1. Tee valitus myyjälle ensin. Yritä löytää asiaan ratkaisu aina ensin itse yrityksen kanssa. Kerro mikä on ongelmana ja muistuta yritystä tarvittaessa oikeuksistasi tai vetoa sopimusehtoihin. Jos tarvitset apua reklamaation tekoon, tutustu verkkosivuihimme osoitteessa ecc.fi, josta löydät tietoa eri aihealueista ja mallikirjeitä sekä ohjeita valituksen tekemiseen.

2. Tarvitsetko neuvoja? Jos et ole varma asiastasi ja siitä, mitkä ovat oikeutesi tai miten sinun tulisi toimia tai tarvitset sovitteluapua yrityksen suuntaan, voit ottaa yhteyttä meihin, kun yritys sijaitsee toisessa EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Isossa-Britanniassa. Jatkamme tällöin asian selvittämistä Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) kautta suoraan yrityksen kanssa ja pyrimme sovintoratkaisuun. Kotimaisten yritysten kohdalla sovittelussa voi auttaa KKV:n kuluttajaneuvonta. EU-alueen ulkopuolisten yritysten kohdalla, eli esimerkiksi kiinalaisten tai USA:ssa sijaitsevien verkkokauppojen osalta, emme voi tarjota riitatilanteissa kuluttajille sovitteluapua, ainoastaan yleistason neuvoja.

3. Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu voi auttaa. Jos asiaasi ei saada ratkaistua yrityksen kanssa sovittelun avulla, voit saattaa verkossa tehtyä ostosta tai sopimusta koskevan riita-asian verkkovälitteisen riidanratkaisualustan (ODR-alusta) kautta tuomioistuimen ulkopuolisen, puolueettoman riidanratkaisuelimen (ADR-elin) käsiteltäväksi yrityksen kotimaassa. Löydät EU-maiden eri riidanratkaisuelimet ODR-alustalta. ADR:ien palvelut ovat käytettävissä myös verkkokaupan ulkopuolisissa tilanteissa. Ohjaamme asiakkaamme oikean ADR:n puoleen eri EU-maissa, mikäli asia ei ratkea Euroopan kuluttajakeskuksen keinoin. Suomessa kuluttajia auttavia ADR:iä ovat mm. Kuluttajariitalautakunta ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Esimerkiksi KRIL ottaa käsittelyyn myös ulkomaisia yrityksiä koskevia kuluttajariitoja.

4. Vaiko sittenkin tuomioistuin? Toisinaan kuluttajan on vietävä asia lopulta tuomioistuimen ratkaistavaksi. EU:ssa on käytössä kaksi yksinkertaistettua eurooppalaista tuomioistuinmenettelyä, jotka sopivat maiden rajat ylittäviin kuluttajariitoihin:

5. Varo huijareita! Sovittelu on mahdollista vain, jos elinkeinonharjoittaja on olemassa oleva yritys, joka vastaa yhteydenottoihin. Jos olet joutunut petoksen uhriksi, ole yhteydessä poliisiin. Verkossa tapahtuvista huijauksista jaetaan tietoa myös Kuluttajaliiton Huijarit-kuriin -hankkeessa, jolla on oma neuvontapalvelu.

6. Vinkkaa viranomaiselle. Jos havaitset harhaanjohtavaa markkinointia tai törmäät kohtuuttomiin sopimusehtoihin, voit tehdä niistä vihjeilmoituksen kuluttaja-asiamiehelle, joka valvoo kuluttajansuojalain noudattamista Suomessa. Myös Euroopan kuluttajakeskukset välittävät huomioitaan maiden rajat ylittävistä kuluttajaongelmista tiedoksi EU:n kuluttajaviranomaisille ja komissiolle.

Lue lisää:

Lokakuun teemana kuluttajan käytössä olevat riidanratkaisutavat maiden rajat ylittävässä kaupassa. Euroopan kuluttajakeskuksen tiedote 7.10.2020

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 4/2020.