Kestävä kulutus ja ECC-verkosto

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) on käynnistänyt keväällä 2021 Sustainability-projektin Belgian ja Alankomaiden ECC-toimipisteiden johdolla, missä kehitetään koko verkoston tasolla muun muassa verkkokokouskäytäntöjä ja sähköistä asiointia sekä lisätään henkilöstön tietoutta kestävän kulutuksen ja vastuullisuuden teemoista.

Euroopan kuluttajakeskusten verkostolla (ECC-Net) on toimipiste 29 eri maassa Euroopassa. Kukin Euroopan kuluttajakeskus noudattaa kotimaansa ja emo-organisaatioiden linjauksia esimerkiksi toimistoissa käytössä olevien ympäristöohjelmien osalta. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa, jolla on oma energiatehokkuusohjelma ja ympäristöohjeet.

Euroopan kuluttajakeskusten kuluttajille tarjoaman tiedon ja neuvonnan pääpaino on edelleen kuluttajan ja matkustajan oikeuksissa ja EU:n kuluttajansuojassa, mutta Euroopan kuluttajakeskusten toiminnassa nostetaan esiin myös kestävän kulutuksen teemoja komission paraikaa käynnissä olevan kuluttaja-asioiden toimintaohjelman (Consumer Agenda) painopisteitä mukaillen.

Lisätietoja:

Uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma: Euroopan komissio lisää kuluttajien mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti muutokseen. Euroopan komission tiedote 13.11.2020.

Kohti kestävämpää kulutusta – vastuullisen kuluttajan uudenvuodenlupaukset. Euroopan kuluttajakeskuksen tiedote 30.12.2020.

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 3/2021.