Kesätöissä Euroopan kuluttajakeskuksessa

Euroopan kuluttajakeskuksessa ahkeroi kesän aikana korkeakouluharjoittelussa kaksi oikeustieteen opiskelijaa, Amanda Kneck ja Oskari Stenius. He osallistuivat asiakaspalveluun ja tapauskäsittelyyn, ja kesän aikana ratkaistiinkin monta kiinnostavaa kuluttajaongelmaa. Amanda ja Oskari jakavat tässä parhaat vinkkinsä kuluttajille ja kertovat kokemuksistaan Euroopan kuluttajakeskuksessa.

Miksi hait Euroopan kuluttajakeskuksen harjoittelijaksi, mitä olet täällä oppinut?

Amanda:
 Pidin kovasti kuluttajaoikeuden kurssista yliopistolla, vaikken muuten ole erityisen paljon syventänyt kuluttajaoikeuden tuntemustani. Päätin hakea harjoittelijaksi myöskin tehtävien kansainvälisen luonteen takia.

Oskari:
 Olen työskennellyt kuluttajaoikeudellisten asioiden parissa muutaman vuoden ajan. Käsittelemäni riitatilanteet ovat olleet aiemmin pääasiassa kansallisia, joten Euroopan kuluttajakeskus tarjosi hyvän tilaisuuden päästä pohtimaan myös maiden rajat ylittäviä kauppoja koskevia erimielisyyksiä. Yllätyin siitä, miten järjestelmällinen ja tehokas Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on – parhaimmillaan osapuolten välinen sovinto saavutetaan muutamassa kuukaudessa verkoston muiden toimipisteiden avustuksella. Toisaalta Euroopassa on myös muita toimijoita, kuten saksalainen SÖP-riidanratkaisuelin, jossa ratkotaan erityisen uutterasti muun muassa lentomatkustusta koskevia riitatilanteita. Tällaisista viranomaiskoneiston ulkopuolisista tahoista on hyvä olla tietoinen, sillä niissä asioiden käsittelyajat saattavat olla huomattavasti lyhyempiä kuin vastaavien viranomaistoimijoiden.

Olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, minkälaiseen kirjalliseen asuun puen asiakkaille suunnatut viestit. Juridisen pätevyyden lisäksi tekstin on oltava myös helppotajuinen ja selkeä, koska sen vastaanottajana on useimmiten ei-juristi. Jo hallintolaissa virkamieheltä edellytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kielenkäyttöä. On ollut ilo huomata, että kehitystä on tapahtunut: alkuvaiheessa laatimissani teksteissä saattoi olla laveaa juridista pohdintaa, mutta esimiehen aktiivisen palautteenannon ansiosta pääpaino on siirtynyt käytännönläheisiin neuvoihin. Onhan meihin yhteyttä ottava kuluttaja kiinnostunut pääasiassa vain siitä, miten asia saadaan ratkaistua.

Paras muistosi kesätyön ajalta?

Amanda: Parhaita muistoja kesän aikana on monta, ja olen erityisen iloinen siitä, että kaikki päivät Euroopan kuluttajakeskuksessa näyttävät hyvin erilaisilta. Jokainen päivä tuo tullessaan uuden ongelman ratkaistavaksi ja kesän aikana ehtiikin tutustua moniin erilaisiin tapauksiin ja samalla olen oppinut paljon sopimusoikeudesta sekä kuluttajaoikeuden eri suoja-aloista.

Työtehtävien vaihtelevuuden lisäksi olen myös arvostanut sitä, että saan olla suoraan yhteydessä kuluttajiin heidän riitojensa ratkaisemiseksi. Palkitsevinta onkin ollut kaikki ne tapaukset, joissa olemme saaneet kuluttajan riidan ratkaistua.

Oskari:
 Sovittelukeinoin aikaansaadut sovinnot ovat ehdottomasti olleet tämän työn suola. Onnistuminen kuluttajien saatavien kotiuttamisessa on ollut vahva merkki siitä, että omalla työllä on ollut merkitystä. Tyydytystä on myös antanut se, että vaikka yksittäinen riitatilanne ensi katsannolta vaikuttaisi juridisesti monimutkaiselta, se on aina saatu jäsennettyä hallittavaan muotoon. Esimerkiksi eräässä timesharea eli loma-asuntojen aikaosuuksia koskevassa jutussa oli useita eri maanosiin sijoittautuneita sopimusosapuolia, itse sopimusteksti oli kymmeniä sivuja pitkä ja kaiken lisäksi oli epäselvyyttä siitä, mistä sopimuksessa tosiasiassa oli kyse. Tämäkin tilanne ratkesi kollegojen yhteistyönä.

Euroopan kuluttajakeskuksessa hienointa on todennäköisesti ollut seurata sitä, miten maiden rajat ylittävä kuluttajaoikeus toimii käytännössä. Käsiteltävät asiat ovat olleet moninaisia ja juuri sellaisia, joita uskoisin lähipiiriini kuuluvien kohtaavan: vitamiinivalmisteita koskevista tilausansoista autonvuokraukseen ulkomailla sekä epäonnistuneista vaatetilauksista aina vakiokorvauksen vaatimiseen lennon viivästystilanteessa. Kuluttajaoikeuteen perehtyminen on tarjonnut myös vinkkejä omaan arkeen, sillä kaikkihan me olemme tavalla tai toisella kuluttajan asemassa.

Haastavin tapauksesi?

Amanda: Euroopan kuluttajakeskuksessa pääsee tutustumaan hyvinkin mutkikkaisiin tapauksiin ja mielestäni haastavimmat tehtävät ovat olleet muun muassa käytetyn auton virheeseen liittyvät tapaukset. Myöskin tapaukset, joissa todisteet ovat olleet niukat ja myyjän antama lupaus kuluttajalle ainoastaan perustuu suulliseen lausumaan, ovat hankaloittaneet erimielisyyden ratkaisemista meidän sovittelukeinoillamme.

Oskari: Harmillisimpia tapauksia ovat olleet sellaiset, joita Euroopan kuluttajakeskus ei ole voinut käsitellä syvemmin, vaikka sinänsä kyse on ollut kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä. Esimerkiksi kiinalaiset verkkokaupat, jotka ovat saattaneet ensi näkemältä vaikuttaa luotettavilta, jäävät toimivaltamme ulkopuolelle, sillä käsittelemme vain riitatilanteita, jotka koskevat muista EU-maista, Norjasta tai Islannista hankittuja kulutushyödykkeitä. Vaikka sovitteluapu ei tällaisissa tilanteissa tule kyseeseen, voimme tarkastella tapauksia yleisellä tasolla.

Vinkkejä kuluttajille?

Amanda: Vinkki, joka ensimmäisenä tulee mieleeni, on luottokorttimaksun tarjoama turvallisuus kuluttajille, jotka tekevät verkko-ostoksen, varsinkin entuudestaan tuntemattomalta elinkeinonharjoittajalta. Luottokortilla maksettaessa kuluttajalla on mahdollisuus vaatia maksunpalautusta myös luottokorttiyhtiöltä kuluttajasuojalain nojalla, mikäli tavaraa ei toimiteta tai se on virheellinen.

Oskari: Koska verkko-ostoksia tekevien kuluttajien määrä kasvaa koko ajan, voin lämpimästi suositella Euroopan kuluttajakeskuksen verkko-ostamisen muistilistaa. Ja nyt kun kesä – ja matkustuskausi – alkaa olla lopuillaan, haluan muistuttaa uutiskirjeen lukijoita matkustajan oikeuksista, oli kyse sitten lento-, linja-auto-, laiva- tai junamatkustamisesta. Kuluttajat ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että EU:ssa on otettu käyttöön matkustajien täydet oikeudet kaikissa liikennemuodoissa. Jos eteen tulee ongelmatilanne, Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilla on valtavasti tietoa, jonka avulla pystyy ratkomaan erilaisia rajat ylittäviä ongelmatilanteita itsenäisesti. Viime kädessä Euroopan kuluttajakeskus auttaa kuluttajaa sovittelukeinoin asian ratkaisemisessa.

Mitä haluaisit sanoa tulevien kesien harjoittelijoille?

Amanda:
 Mikäli kansainvälinen kuluttajaoikeus on kiinnostuksen kohteena kannattaa ehdottomasti hakea harjoittelupaikkaa ensi kesäksi. Olen varma, että harjoittelija tulee viihtymään osana Euroopan kuluttajakeskuksen tiimiä ja myös huomaamaan, että jo varhaisessa vaiheessa saa ryhtyä ongelmien ratkomiseen muiden tiimiläisten tukemana.

Oskari: Kannustan oikeustieteen opiskelijoita hakemaan paikkaa Euroopan kuluttajakeskuksesta, sillä työssä pääsee tarkastelemaan mitä erilaisimpia kuluttajasopimuksia. Englannin sanavarasto todennäköisesti kasvaa, sillä jokaisesta tapauksesta laaditaan lyhyt englanninkielinen tiivistelmä, minkä lisäksi muiden maiden toimipisteisiin ollaan aktiivisesti yhteydessä. Työssä saa myös pienen katsauksen muiden maiden kuluttajansuojasääntelyyn.

Lämmin kiitos kesän aherruksesta Amandalle ja Oskarille ja intoa syksyn opintoihin!
Euroopan kuluttajakeskuksen kesän 2019 harjoittelujaksot tulevat haettaviksi alkuvuodesta.