Kesä Euroopan kuluttajakeskuksessa

Tämän kesän harjoittelijana tiimissämme oli oikeustieteen opiskelija Ellinoora Tillqvist, joka osallistui tapauskäsittelyyn ja asiakaspalveluun. Koronan vaikutukset näkyivät valituksissa tänäkin kesänä, ja erityisesti lentomatkustamiseen liittyviä tapauksia tuli hoidettavaksi runsaasti. Muutamat toimistopäivät antoivat mukavan lisän pääosin etänä tehdylle harjoittelujaksolle.

Miksi hait Euroopan kuluttajakeskuksen harjoittelijaksi ja mitä olet täällä oppinut?

Kuluttajaoikeus ja eurooppaoikeus ovat olleet suurimpia mielenkiinnonkohteitani aina opintojeni alusta asti. Olen aina halunnut työskennellä kansainvälisessä työympäristössä ja toivoin pääseväni harjoittelupaikkaan, jossa pystyn hyödyntämään kielitaitoani. Sattumalta myös notaarityöni käsitteli Euroopan unionin kuluttajansuojaa ja sen merkitystä sisämarkkinoiden kehittymiselle. Voikin siis sanoa, että harjoittelu Euroopan kuluttajakeskuksessa sopi minulle erinomaisesti!

Opin kesän aikana valtavasti uutta esimerkiksi kuluttajansuojasta Euroopan unionissa, unionin sisäisestä yhteistyöstä ja erilaisten riitojen sovittelusta. Lisäksi opin etsimään tietoja esimerkiksi muiden jäsenmaiden lainsäädännöstä ja ratkaisukäytännöstä. Uskon, että kaikista näistä taidoista on hyötyä niin opinnoissani kuin tulevalla urallanikin.

Miten olet viihtynyt Euroopan kuluttajakeskuksessa?

Olen viihtynyt Euroopan kuluttajakeskuksessa erinomaisesti! Minut otettiin lämpimästi vastaan tiimiimme ja olenkin alusta asti tuntenut oloni tervetulleeksi työyhteisöömme. Oli myös mahtavaa huomata, että työkaverini olivat aina valmiita pallottelemaan juridisten kysymysten kanssa ja opastamaan haastavissa tapauksissa eteenpäin!

Miten korona-aika on vaikuttanut harjoitteluaikaasi tai opintoihin?

Pidän etätöistä, joten etäharjoittelu sopi minulle hyvin. Nautin suuresti etätyön tuomasta joustavuudesta ja koin, että se palveli myös työn tarkoitusta. Vaikka koko tiimimme työskenteli etänä, mahdollistivat esimerkiksi Skype ja Teams tiiviin yhteydenpidon työkavereiden kanssa.

Korona-aika itsessään on tuonut paljon uudenlaisia kuluttajaoikeudellisia ongelmia ja minunkin kesääni värittivät vahvasti esimerkiksi peruutettujen lentojen maksunpalautusta koskevat kiistat. Sen sijaan esimerkiksi auton vuokrausta koskevia erimielisyyksiä en päässyt sovittelemaan.

Mikä oli harjoittelussa haastavinta tai haastavin tapauksesi?

Harjoitteluni aikana opin, että juridisesti vaikeimmat tapaukset olivat usein niitä kaikista opettavaisimpia. Haastavimmiksi tapauksiksi nostaisin ehkä tilanteet, joissa kuluttajilla ja myyjällä oli aivan erilainen käsitys tapahtumien kulusta. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi onkin aina erittäin tärkeää säilyttää kaikki mahdollinen ostosta koskeva dokumentaatio ja kirjeenvaihto.

Mitä opit kesän aikana?

Olen oppinut harjoitteluni aikana paljon enemmän kuin uskalsin toivoakaan. Kuluttajalainsäädännön lisäksi olen oppinut paljon esimerkiksi eurooppalaisesta yhteistyöstä ja riidanratkaisusta.

Harjoitteluni ansiosta opin myös keskustelemaan kuluttajien kanssa juridisista ongelmista. Koin tämän ensiarvoisen tärkeäksi, sillä eihän tehokasta kuluttajansuojaa voi edistää ilman, että siitä osaa kertoa tavalla, jonka kaikki ymmärtävät.

Paras muistosi harjoitteluajalta?

Parasta muistoa on vaikea yksilöidä, sillä harjoittelukauteni sisälsi useita unohtumattomia hetkiä! On mahtava tunne, kun kinkkinen kuluttajariita selviää ECC-verkoston ansiosta. Myös tilanteet, joissa sovintoratkaisu saavutetaan pelkästään kuluttajaa neuvomalla, olivat erittäin palkitsevia.

Tapausten selvittämiseen liittyvä tiedonhaku sisälsi myös monia onnistumisen tunteita. Meinasin esimerkiksi ratketa riemusta löytäessäni Euroopan unionin tuomioistuimen tiivistelmän tärkeimmistä ratkaisuista lentomatkustamista koskien. Tiedosto pysyy visusti tallennettuna kirjanmerkkeihini vielä harjoittelukauden päätyttyäkin!

Myös kesän muutamat virastopäivät kuuluvat ehdottomasti harjoittelujaksoni kohokohtiin.

Vinkkejä kuluttajille maiden rajat ylittävän kaupan tai matkustamisen tilanteisiin?

Luottokortti, luottokortti ja luottokortti. Rajat ylittävässä kaupassa luottokortilla maksaminen tarjoaa tehokkaan suojan asioiden mennessä pieleen, sillä vaatimuksen rahojen palauttamisesta voi kohdistaa myös luotontarjoajaan.

Suosittelen myös lämpimästi tutkimaan myyjän tai palveluntarjoajan taustat ennen ostopäätöksen tekemistä. Siitä, mitä myyjä kertoo tai jättää kertomatta itsestään, voi yleensä päätellä jo paljon. Rehellisen myyjän ei tarvitse piilotella sijaintiaan tai yhteystietojaan.

Kannattaa ehdottomasti myös syöttää myyjän nimi hakukoneeseen ja etsiä tietoja ja kokemuksia sitä kautta. Esimerkiksi keskustelupalstoilta löytyy usein muiden kuluttajien ostokokemuksia.

Tämä uutiskirjenumero keskittyy kestävään kuluttamiseen. Millaisia vastuullisuustekoja omaan kuluttajuuteesi liittyy?

Pyrin harkitsemaan ostoksiani aina tarkkaan ja ottamaan mahdollisimman paljon selvää tuotteesta ja sen ominaisuuksista ennen ostopäätöstä. Näin vältyn suurimmilta hutiostoksilta ja tulen hankkineeksi tuotteita, jotka ilahduttavat minua useiden vuosien ajan.

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 3/2021. Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston harjoittelupaikoista löydät täältä.