Junamatkustajalla on oikeus viivästymiskorvauksiin

Joulukuussa 2009 voimaan tulleessa lainsäädännössä (rautatievastuuasetus) junamatkustajille on taattu oikeus vaatia korvausta matkan viivästymisestä.

Korvaus on

• 25 % matkalipun hinnasta, jos juna viivästyy vähintään tunnin
• 50% matkalipun hinnasta, jos juna viivästyy vähintään 2 tuntia

Maksettavan hyvityksen alaraja on neljä euroa ja se on maksettava 1 kk:n kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos tieto viivästymisestä annetaan ennen matkalipun ostamista.

Matkustajat, joilla on näyttölippu tai kausilippu ja jotka sen voimassaoloaikana kärsivät toistuvista myöhästymisistä tai peruuttamisista, voivat vaatia asianmukaista korvausta rautatieyritysten soveltamien korvausjärjestelmien mukaisesti. Kannattaa huomata, että oikeutta kaukoliikenteessä maksettavaan rautatievastuuasetuksen mukaiseen korvaukseen ei ole pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä, jossa liikennöidään kirjaintunnuksilla (taajamajunat Helsingistä Kirkkonummelle, Karjaalle, Vantaankoskelle, Riihimäelle ja Lahteen sekä Lahti-Riihimäki-välillä).

EU-tuomioistuin toteaa syyskuussa 2013 antamassaan tuomiossa (C-509/11), että rautatievastuuasetuksessa ei ole jätetty korvausvelvollisuuden ulkopuolelle poikkeuksellisista olosuhteista johtuvia viivästyksiä. Siten rautatieyrityksellä ei ole oikeutta sisällyttää yleisiin kuljetusehtoihinsa lauseketta, jonka mukaan se vapautuu viivästymiseen perustuvasta matkalipun hinnan korvausvelvollisuudesta, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Lue lisää junamatkustajan oikeuksista komission sivuilta (suomeksi), jossa voit ladata myös kätevän mobiilisovelluksen matkustajan oikeuksista.