Espanjan kollegoilta oppimassa

Suomen, Ruotsin ja Tŝekin Euroopan kuluttajakeskusten edustajia oli yhteisellä opintokäynnillä Espanjan ECC-toimipisteessä 26.-27.4.2023. Espanja on suomalaisten suosikkimatkakohteita eli saamme suomalaiskuluttajilta etenkin matkailuun liittyviä yhteydenottoja maahan sijoittuneita yrityksiä koskien, mutta myös verkkokauppa-aiheisia ongelmatilanteita on tullut selvitettäviksi viime vuosina.

Opintokäynnillä vaihdettiin tietoja valitusaiheista, niiden käsittelystä Espanjassa sekä kuultiin kuluttaja-asioiden ja riidanratkaisun organisoinnista ja oikeudenkäyntiprosessien kulusta Espanjassa.

Espanjan Euroopan kuluttajakeskus (Centro Europeo del Consumidor)  toimii maan kuluttaja-asioiden ministeriön osana (Ministerio de Consumo) Madridissa ja siellä työskentelee 10 henkilöä.

Mitkä aiheet ovat pinnalla Espanjassa

Vuonna 2022 Espanjan toimipiste vastaanotti yli 8100 tiedustelua kuluttajilta ja käsitteli yli 3500 varsinaista valitusasiaa. Tiedustelujen määrä oli laskenut 5 % ja valitusten määrä kasvanut 10 % verrattuna edellisvuoteen. Yhteydenotoista 32 % tuli vuonna 2022 puhelimitse ja loput verkkolomakkeen sekä sähköpostin kautta.

Espanjalaiskuluttajien tiedusteluissa ja valituksissa elinkeinonharjoittaja on usein naapurimaista, eli Ranska, Italia ja Portugali ovat yleisiä vastapuolen sijaintimaita, mutta myös Alankomaat ja Irlanti olivat maatarkastelun kärkijoukossa.

Suomalaisyrityksiin liittyen espanjalaiskuluttajien valitusasioita on soviteltu vuosina 2022-2023 Espanjan ja Suomen toimipisteen yhteistyöllä vain parisenkymmentä, enimmäkseen lentomatkustamiseen liittyen.

Mistä espanjalaisyrityksistä suomalaiset ovat olleet yhteydessä

Suomalaiskuluttajilta on ollut vuosina 2022-2023 Suomen ECC-toimipisteelle noin 150 tiedustelua ja noin 60 valitusasiaa, joissa vastapuoli on ollut Espanjassa sijaitseva yritys. Valitusasiat on selvitelty ja valmisteltu yhteistyössä Espanjan Euroopan kuluttajakeskuksen kanssa.

Sovittelutapauksissa vastapuolena on useimmiten ollut Espanjassa sijaitseva Vacaciones eDreams -konserni, jolla on useita matkavaraussivustoja kuten Travellink.fi, lentoja niin ikään myyvä Travelgenio, erinäisiä autovuokraamoja, Iberia-lentoyhtiö ja Tradeinn Retail Services -verkkokauppatoimija.

Riidanratkaisun erityispiirteitä Espanjassa

Jos Euroopan kuluttajakeskus ei saa soviteltua kuluttajan asiaa, kuluttaja saatetaan ohjata tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuelimeen. Suomessa tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä on kolme ja ne ovat kaikki valtakunnallisia: kuluttajariitalautakunta, FINE ja liikenne- ja potilasvahinkolautakunta.

Espanjassa osa tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä on toimivallaltaan kansallisia, mutta todella moni on toimivallaltaan alueellinen tai itsehallintoalueen mukainen. Osalla riidanratkaisuelimistä niiden tekemät päätökset ovat sitovia, osalla taas eivät. Tutuin riidanratkaisuelin Espanjassa Suomen Euroopan kuluttajakeskukselle on lentoasioita kansallisella tasolla hoitava EASA (AESA espanjaksi), jonne asiansa voi jättää käsittelyyn verkkolomakkeen avulla.

Maiden rajat ylittäviin, enintään 5 000 euron kuluttajariitoihin soveltuva eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva (ESCP) tuomioistuinmenettely on Espanjassa käynnistämisen osalta maksuton kuluttajille. Suomessa ESCP-käsittelyn aloittavan osapuolen on maksettava tuomioistuimen määrittämä käsittelymaksu, jonka suuruus Suomessa on 86 euroa. Pääsääntöisesti asia on saatettava vireille myyjän kotimaan tuomioistuimessa. Kuluttajalla on tietyin poikkeuksin oikeus saattaa asia vireille myös oman kotimaansa tuomioistuimessa. Suomessa toimivaltainen tuomioistuin vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa on Helsingin käräjäoikeus.

Lisätietoja ECC Espanjasta:

ECC Espanjan verkkosivut

Twitter: @eccspain

Espanjan riidanratkaisuelin lentoasioissa

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 2/2023.