Eniten valituksia tilausansoista ja lennoista vuonna 2015

Saimme viime vuonna 2229 valitusta kuluttajilta. Vuonna 2014 vastaava luku oli 1839. Lukuihin eivät sisälly EU-alueen ulkopuolisissa maissa tehtyjä ostoksia koskevat valitukset. Tilausansoihin sekä lentomatkustamiseen (viivästymiset ja peruuntumiset) liittyviä valituksia oli selkeästi eniten. Vuonna 2015 vastasimme lisäksi 731 tiedusteluun.

Taulukkoon on koottu Euroopan kuluttajakeskuksen kuluttajilta saamat valitukset aihealueittain vuosilta 2014 ja 2015.