ECC-Net Cooperation Day 2019 järjestettiin Helsingissä

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vuosittaisen pääkokouksen järjestelyvastuu kiertää aina EU-puheenjohtajuuskauden mukaan ja kokous pidettiin tänä vuonna Helsingissä 24.–25.9.2019. Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen tiimi (kuvassa) vastasi tapahtuman järjestelyistä ja agendan laadinnasta. Edellisen kerran koko verkoston kokous oli järjestetty Suomessa vuonna 2006.

Puolitoistapäiväinen kokous oli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oheistapahtuma. Kokoukseen osallistui Euroopan kuluttajakeskusten edustajia 29 eri maasta. Suurin osa Euroopan kuluttajakeskuksista osallistui myös 26.9.2019 Helsingissä järjestettyyn Competition and Consumer Dayhyn, joka oli työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä puheenjohtajuuskauden tapahtuma.

Cooperation Dayn asialistalla oli tänä vuonna muun muassa ECC-verkoston käsittelemiin valituksiin, toimintatapoihin ja tulevaisuuteen, eurooppalaisiin kuluttajakysymyksiin sekä kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Kokousagendaan kuului eri ECC-toimipisteiden edustajien pitämiä esityksiä ja alustuksia sekä pienryhmätyöskentelyä. Ulkopuolisia esiintyjiä agendalla edustivat komission, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Sitran puheenvuorot.

Euroopan kuluttajakeskuksia on kaikissa EU-maissa, Norjassa ja Islannissa. Ne auttavat ja neuvovat EU-alueen kuluttajia maksutta maiden rajat ylittävään kauppaan liittyvissä kysymyksissä silloin, kuluttajalla on ongelma toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin sijoittautuneen yrityksen kanssa. Yleisimmät aihealueet liittyvät verkkokauppaan ja matkustajan oikeuksiin.

Euroopan kuluttajakeskuksilla on tärkeä rooli myös tiedontuottajana eurooppalaiskuluttajien sisämarkkinoilla kohtaamista ongelmista komission ja kansallisten kuluttajaviranomaisten suuntaan. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

Vuosi 2020 tulee olemaan juhlavuosi, kun Euroopan kuluttajakeskuksen verkosto täyttää 15 vuotta. Ensi vuonna ECC-Net Cooperation Day järjestetään Kroatiassa.