Verkkokauppaan lisää suojaa EU-alueella

Euroopan  parlamentti hyväksyi marraskuussa 2017 uudet EU:n laajuiset säännöt, joilla suojellaan verkossa toimivia kuluttajia huijauksilta ja pyritään saamaan epärehelliset myyjät kiinni nopeammin. Kansallisille valvontaviranomaisille on tulossa  uusien sääntöjen myötä enemmän valtuuksia puuttua kuluttajanoikeuksien rikkomuksiin verkkokaupassa.

Lisäksi yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken EU:n alueella vahvistetaan.

Lue lisää:

Parlamentin tiedote 14.11.2017 (suomeksi)