Vastaa lentomatkustajan oikeuksia koskevaan EU-kyselyyn

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa parhaillaan matkustajan oikeuksia EU:ssa. Osana tarkastusta tehdään verkkokysely, jonka avulla selvitetään kansalaisten tietoja oikeuksistaan matkustajana sekä kerätään kokemuksia.

Tarkoituksena on selvittää, valvotaanko ja noudatetaanko EU:n matkustajan oikeuksia tehokkaasti ja onko Euroopan komissio seurannut asianmukaisesti näiden oikeuksien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja vastannut mahdollisiin ongelmiin.

Löydät kyselyn täältä kaikilla EU-kielillä. Vastaaminen vie enintään 10 minuuttia. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.

Voit lukea tarkastusselosteen englanniksi ja lehdistötiedotteen 23 EU-kielellä täältä.