Maiden rajat ylittävän verkkokaupan kuluttajansuojaan parannuksia EU:ssa

Euroopan komissio hyväksyi 9.12.2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaisesti kaksi ehdotusta, joilla pyritään parantamaan kuluttajansuojaa muiden jäsenvaltioiden verkkokaupoissa tehtävien ostosten yhteydessä ja autetaan yrityksiä laajentamaan verkkomyyntiään.

Toinen komission ehdotuksista koskee digitaalista sisältöä (esimerkiksi musiikin kuuntelua suoratoistona) ja toinen tavaroiden verkkokauppaa (esimerkiksi vaatteiden ostamista nettikaupasta). Ehdotuksilla puututaan rajat ylittävän verkkokaupan suurimpiin esteisiin EU:ssa eli kuluttajasopimussääntöjen eroavuuksista johtuvaan oikeudelliseen hajanaisuuteen. Ne aiheuttavat suuria kuluja etenkin pk-yrityksille ja johtavat myös siihen, että kuluttajat ovat arkoja tekemään ostoksia muiden jäsenvaltioiden verkkokaupoissa.

Lue lisää:

Komissio esittää nykyaikaiset digitaalisopimussäännöt digitaalisen sisällön saannin yksinkertaistamiseksi ja verkkokaupan edistämiseksi EU:ssa. (Euroopan komission tiedote 9.12.2015.)

Digital Contracts for Europe. Finland Factsheet. (European Commission, December 2015)