Komissiolta alustava sopimus kuluttajansuojasääntöjen vahvistamisesta

Sopimuksen tärkeimmät parannukset tuovat entistä enemmän avoimuutta verkko-ostamiseen, sekä tehokkaammat seuraamukset ja selkeät säännöt tuotteiden laatueroihin puuttumiseen EU-alueella. Ehdotus säännöistä tehtiin huhtikuussa 2018 osana ”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -aloitetta. Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. 

Hyväksytyistä toimenpiteistä koituu konkreettisia etuja kuluttajille.

  • Tehokkaat seuraamukset EU:n kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. Jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisille annetaan valta määrätä tällaisista rikkomuksista tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia koordinoidusti. Enimmäissakko laajamittaisista rikkomisista, jotka vaikuttavat kuluttajiin useissa EU:n jäsenvaltioissa ja joihin sovelletaan koordinoitua täytäntöönpanoa, on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta.
  • Kulutustuotteiden laatueroihin puuttuminenUusilla säännöillä tehdään selväksi, että tuotteen markkinoiminen täysin samanlaisena kuin toisissa jäsenvaltioissa markkinoilla oleva tuote, on harhaanjohtava menettely, jos nämä tuotteet todellisuudessa eroavat ilman perusteita merkittävästi toisistaan koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan.
  • Vahvemmat kuluttajan oikeudet verkossa. Kun kuluttaja tekee ostoksia verkossa toimivasta markkinapaikasta, hänelle on tiedotettava selkeästi, ostaako hän tavaroita tai palveluja elinkeinonharjoittajalta vai yksityishenkilöltä, jotta hän tietää, mitä suojaa hän voi saada, jos jokin menee vikaan. Verkkohakuja tehtäessä kuluttajalle ilmoitetaan selvästi, onko kauppias maksanut hakutuloksesta.

Lue lisää:

Kuluttajat vahvempaan asemaan: Euroopan komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen EU:n kuluttajansuojasääntöjen vahvistamisesta. Euroopan komission tiedote 2.4.2019.