Komissio kehittää vaihtoehtoista riidanratkaisua – vastaa julkiseen kuulemiseen 21.12. mennessä

Komissio kehittää osana 2023 työsuunnitelmaansa vaihtoehtoista riidanratkaisua (ADR, Alternative Dispute Resolution) Euroopassa digimarkkinoihin sopivaksi. Tätä varten on käynnissä julkinen kuuleminen, johon voivat vastata niin kuluttajat, yritykset kuin toimivaltaiset viranomaiset ja kuluttajajärjestöt sekä muut relevantit sidosryhmät. Vastausaikaa on 21.12.2022 asti. Kyselyyn voi vastata myös suomeksi.

Komission mukaan kuulemisen tarkoituksena on kerätä eri organisaatioiden ja yritysten näkemyksiä siitä, miten voidaan tehostaa EU:n vähittäismarkkinoita, varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille näillä markkinoilla toimiville elinkeinonharjoittajille suurimmista alustoista pienempiin toimijoihin ja varmistaa verkossa sama oikeudenmukaisuuden taso kuluttajille kuin on verkon ulkopuolellakin.

Kussakin EU-maassa on omat elimensä vaihtoehtoista riidanratkaisua varten. Löydät listan EU-maiden tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä täältä.

Siirry julkiseen kuulemiseen (suomeksi)