Komissio julkaisi raportin matkapakettidirektiivin soveltamisesta

Maaliskuun alussa julkaistussa raportissa esitetään yhteenveto matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2302 soveltamisesta saaduista kokemuksista sen voimaantulon (heinäkuu 2018) jälkeen.

Raportissa esitellään alustavat tulokset kansallisista toimenpiteistä direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siinä arvioidaan myös soveltamista Thomas Cookin vuoden 2019 konkurssin yhteydessä sekä koronapandemian aikana ilmenneitä haasteita.

Lue lisää:

Komission raportti Euroopan parlamentille ja neuvostolle matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2302 soveltamisesta (julk. 1.3.2021)