Euroopan yhteismarkkinat 60 vuotta

Euroopan yhteismarkkinoiden synnystä tulee 25.3.2017 kuluneeksi 60 vuotta. Tänään EU on maailman suurimpia markkina-alueita ja sen kuluttajilla on turvanaan vahvat kuluttajan oikeudet.

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (European Consumer Centres, ECC-Net) tehtävänä on jakaa kuluttajille tietoa ja antaa maksutonta neuvontaa EU-alueen kuluttajansuojasta ja lisätä kuluttajien luottamusta EU:n sisämarkkinoihin.

Euroopan kuluttajakeskukset auttavat kuluttajaa ongelmissa, joita tällä on on toisessa EU-maassa toimivan yrityksen tai palvelunharjoittajan kanssa. Tärkeimpiä aihealueita ovat verkkokauppa ja matkustaminen, etenkin lentomatkustaminen.

Euroopan kuluttajakeskuksia on kaikissa EU-jäsenmaissa sekä Norjassa ja Islannissa. Verkosto on toiminut yli 10 vuotta. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä.

Rooman sopimukset 60 vuotta -sivusto.