Euroopan kuluttajakeskus hakee kesäksi 2017 korkeakouluharjoittelijaa

Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa monipuolisen ja kiinnostavan harjoittelumahdollisuuden oikeustieteen opiskelijalle kesällä 2017. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1696 euroa/kuukausi. Harjoittelun ajankohta on todennäköisimmin 1.6.– 31.8.2017. Hakuaikaa on 28.2. asti.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Oikeustiede

Työn kuvaus: Euroopan kuluttajakeskus toimii Kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Tehtävämme on lisätä kuluttajien luottamusta asiointiin EU-sisämarkkinoilla. Annamme kuluttajille tietoa ja opastusta rajat ylittävän kaupan kysymyksissä sekä selvittelemme ja sovittelemme riita-asioita tilanteissa, jossa kaupan osapuolet ovat eri jäsenvaltioissa. Yleisiä aihealueita ovat verkkokaupan ja matkustamisen kysymykset.

Harjoittelijan tärkeimmät tehtävät ovat rajat ylittävän kuluttajakaupan tiedusteluihin vastaaminen sekä yksittäisten kuluttajariitojen selvittely ja sovittelu yhteistyössä muissa EU-jäsenvaltioissa toimivien toimipisteiden kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu puhelinneuvontaa.

Lisätietoa Euroopan kuluttajakeskuksesta löydät verkkosivuiltamme ecc.fi ja somekanaviltamme Twitterissä ja Facebookissa.

Hakijoilta edellytämme: oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyvää tuntumaa kuluttajansuojalainsäädäntöön. Odotamme myös hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Työkielenä on pääosin englanti. Siviili- ja kauppaoikeuden opinnot tulee olla suoritettuina. EU-oikeuden tuntemisesta on tehtävässä hyötyä.

Lisätietoja: Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja Leena Lindström, p. 029 505 3102

Hakemuksen toimittaminen: Hakuaika päättyy 28.2.2017. Hakemukset toimitetaan sähköpostilla KKV:n kirjaamoon kirjaamo@kkv.fi. Merkitse hakemukseen/viestiin, että haet Euroopan kuluttajakeskuksen harjoittelupaikkaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarjoamien muiden korkeakouluharjoittelupaikkojen tiedot löydät täältä.