Euroopan komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset vaativat selkeitä hinta- ja alennustietoja verkkokaupassa

EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajilla on EU-alueella oikeus saada selkeät tiedot tuotteesta tai palvelusta ennen ostoksen tekemistä verkossa. Näihin tietoihin on sisällyttävä muun muassa tuotteen ominaisuudet, hinta veroineen, toimituskustannukset sekä irtisanomis- tai peruuttamisoikeuden olemassaolo.

Euroopan komissio julkaisi 22.2.2019 tulokset EU:n laajuisesta tarkastuksesta, jossa käytiin läpi 560 verkkokauppasivustoa. Kyseisillä sivustoilla tarjotaan erilaisia tavaroita, palveluja ja digitaalista sisältöä, kuten vaatteita, jalkineita, tietokoneohjelmia tai pääsylippuja. Näistä sivustoista noin 60 prosentilla ilmeni EU:n kuluttajansuojasääntöjen noudattamiseen liittyviä puutteita, jotka koskivat pääasiassa hintojen ja erikoistarjousten esittämistapaa. Kuluttajaviranomaiset epäilivät, että yli 31 prosentilla alennuksia tarjoavista verkkosivustoista erikoistarjoukset eivät ole aitoja, tai alennushinnan laskentatapa oli epäselvä.

Lue lisää

Verkko-ostaminen: Komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset vaativat selkeitä tietoja hinnoista ja alennuksista. Euroopan komission tiedote 22.2.2019