EU:n valvontaisku: Verkkoalustat poistavat miljoonia koronaan liittyviä harhaanjohtavia mainoksia

Euroopan komission koordinoimalla verkkosivustojen tehotarkastuksella (sweep) tarkastettiin sivustoja, joilla myydään tuotteita koronavirukseen liittyvillä katteettomilla väitteillä. Tehotarkastuksen suoritti EU:n kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto (CPC). Tarkastus koostui kahdesta osasta: verkkoalustojen laajamittaisesta tarkastuksesta ja tiettyjen, koronan vuoksi korkean kysynnän tuotteiden mainosten ja verkkosivustojen perusteellisesta analysoinnista.

Verkkoalustojen laajamittaiseen tarkastukseen osallistuivat kuluttajansuojaviranomaiset 27 maasta. Niiltä saatiin 126 vastausta, jotka koskivat niin yrityksiä, joiden kanssa komissio on ollut säännöllisesti tekemisissä, kuin kansallisia toimijoita. Erityistä huomiota oli kiinnitetty tarjouksiin, jotka koskivat koronaan liittyviä parantavia vaikutuksia, esimerkiksi kasvosuojuksia ja suojapäähineitä, käsihuuhteita ja testipakkauksia. Tarkastuksen seurauksena esimerkiksi Google on estänyt tai poistanut yli 80 miljoonaa koronavirukseen liittyvää mainosta maailmanlaajuisesti ja Ebay on estänyt tai poistanut maailmanlaajuiselta markkinasivustoltaan yli 17 miljoonaa EU:n kuluttajansuojasääntöjä rikkovaa ilmoitusta.

Tehotarkastus tehtiin 268 verkkosivustolle, joista 206 sivuston katsottiin edellyttävän jatkotutkintaa mahdollisten EU:n kuluttajalainsäädännön rikkomusten vuoksi:

  • 88 verkkosivustolla tarjottiin tuotteita, joiden väitettiin parantavan koronavirustaudin tai ehkäisevän tartunnan.
  • 30 verkkosivustoa sisälsi virheellisiä väitteitä tuotteiden vähyydestä.
  • 24:ää verkkosivustoa epäiltiin hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä kohtuuttomien hintojen perimiseksi.
  • 39 tapauksessa myyntihinnat ja yksikköhinnat eivät olleet yksiselitteisiä, helposti tunnistettavia ja selkeästi luettavia.
  • 58 sivustolla kuluttajille ei annettu selkeitä ja kattavia tietoja kaikista olennaisista seikoista, kuten tietoa elinkeinonharjoittajan henkilöllisyydestä.
  • 62 sivustolla ei annettu elinkeinonharjoittajan toimipaikan maantieteellistä osoitetta.
  • 58 sivustolla ei annettu elinkeinonharjoittajan yhteystietoja.

Lue lisää:

Koronavirus: Verkkoalustat poistavat miljoonia harhaanjohtavia mainoksia komission kehotuksesta. Komission tiedote 26.5.2020