EU:n sisämarkkinat 30 vuotta – miten kuluttajat ovat hyötyneet?

Euroopan sisämarkkinat täyttävät 30 vuotta vuonna 2023. Kolmen vuosikymmenen ajan yhtenäiset sisämarkkinat ovat helpottaneet kuluttajien ja yritysten jokapäiväistä elämää, edistäneet työllisyyttä ja kasvua sekä vahvistaneet kuluttajien oikeuksia ja suojelua. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (European Consumer Centres Network, ECC-Net) on mukana varmistamassa, että kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista.

”Euroopan yhtenäisyys oli muutamien ihmisten unelma. Siitä tuli toivo monille. Nykyään se on välttämätöntä meille kaikille”, näin lausui Konrad Adenauer, yksi EU:n perustajista, vuonna 1954. Euroopan unionista on tullut olennainen osa eurooppalaisten elämää. Sisämarkkinat ovat yksi EU:n konkreettisimmista onnistumisista, mikä helpottaa kansalaisten elämää ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sisämarkkinat mahdollistavat tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaan liikkumisen EU:ssa. Sitä sovelletaan EU:n 27 jäsenvaltioon ja se ulottuu myös Islantiin, Liechtensteiniin ja Norjaan. Sveitsillä on myös osittainen pääsy sisämarkkinoille.

Kasvun veturi

  • Sisämarkkinoiden ansiosta vuotuinen vienti EU:ssa on viisinkertaistunut 671 miljardista eurosta yli 3 400 miljardiin euroon vuodesta 1993 vuoteen 2022 mennessä.
  • 440 miljoonaa Euroopan kansalaista hyötyy yhtenäismarkkinoista. Heillä on enemmän valinnanvaraa tuotteissa ja palveluissa kilpailukykyiseen hintaan, ja he voivat asua ja työskennellä missä tahansa EU-maassa.
  • 24 miljoonaa yritystä toimii yhtenäismarkkinoilla.
  • 17 miljoonaa eurooppalaista asuu tai työskentelee muussa EU-maassa kuin omassa maassaan.
  • 15 prosenttia maailman tavarakaupasta tulee EU:sta.

Yhtenäismarkkinat vahvistavat kuluttajansuojaa

Eurooppalaiset kuluttajat voivat luottaa moniin kuluttajan oikeuksiin yhtenäismarkkinoiden ansiosta. Korjausvelvollisuus on antanut kuluttajalle myyjän kahden vuoden virhevastuun, jonka mukaan myyjällä on velvollisuus korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ilman kuluja. Kuluttajat voivat luottaa myös tuoteturvallisuuden RAPEX-järjestelmään, jota käytetään jäsenvaltioiden ja komission välillä silloin, kun tuote aiheuttaa vakavan uhan. Lisäksi eri maihin matkustavat eurooppalaiset välttyvät suurilta puhelinlaskuilta, kun dataverkkovierailusta ei enää aiheudu lisäkustannuksia.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto kuluttajien ja päättäjien tukena

Jotta vienti EU:n sisällä kasvaisi edelleen, on tärkeää, että kuluttajien turvallisuus ja luottamus sisämarkkinoihin vahvistuvat samanaikaisesti. ECC-Net on Euroopan kuluttajakeskusten verkosto, jonka tarkoituksena on asettaa kuluttajat EU:n kuluttajapolitiikan ytimeen. ECC-Net tarjoaa kuluttajille maksutonta tietoa heidän oikeuksistaan ​​ja auttaa ratkaisemaan maiden rajat ylittäviä riitatilanteita kuluttajan ja myyjän välillä. ECC-Net auttaa myös tunnistamaan EU-kansalaisten kohtaamia haasteita heidän tehdessään ostoksia sisämarkkinoilla sekä lisää EU:n päättäjien tietoisuutta esiin nousevista ongelmista. Näin ECC-Net tukee hyvin toimivia Euroopan sisämarkkinoita ja auttaa kuluttajia tekemään maiden rajat ylittäviä hankintoja turvallisemmin mielin.

Lisätietoa: