EU-viranomaiset tarkastivat ympäristöväittämien harhaanjohtavuutta

Sekä mainonnassa että tuotteissa esiintyy paljon erilaisia ympäristöväittämiä. EU:n kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten CPC-yhteistyöverkosto kohdisti loppuvuodesta 2020 Euroopan laajuisen valvontakampanjansa (sweep) selvittämään ja arvioimaan ympäristöväittämiä eri toimialoilla. Valvontaiskussa arvioitiin 344 EU:ssa toimivien kauppiaiden esittämää ympäristöväittämää, joita kohdistettiin pääasiassa kuluttajille verkkokaupoissa, mutta myös kauppiaiden verkkosivustoilla. CPC-viranomaiset havaitsivat, että lähes puolessa tarkastelluista tapauksista viranomaisilla oli ainakin syy uskoa, että väite voi olla väärä tai harhaanjohtava ja että sitä voidaan mahdollisesti pitää sopimattomana kaupallisena menettelynä.

CPC-viranomaiset 27 maasta (24 EU:n jäsenvaltiosta, 2 ETA-maasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta) osallistuivat tutkimukseen marraskuussa 2020. Tutkimuksessa tarkasteltiin eri toimialoja: tekstiilit, vaatteet ja kengät olivat yleisimpiä, seuraavana kosmetiikka ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet sekä kotitalousvälineet. CPC-viranomaiset tutkivat verkossa myydyn tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksia koskevia väitettä arvioidakseen, olivatko väitteet riittävän selkeitä ja luotettavia. Viranomaiset perustivat arviointinsa siihen, mitä tietoja tuotteesta oli saatavilla verkossa. He tarkastelivat muun muassa kuvausta ympäristövaikutuksista ja yksityiskohtaisten tietojen saatavuutta joko suoraan, linkkien tai QR-koodien kautta, joiden perusteella väitteen paikkansapitävyys voidaan tarkistaa.

Lue lisää:

Sweeps | Euroopan komissio (europa.eu) englanniksi