EU-tuomioistuimen uusia tuomioita lentomatkustamisen korvauksista

EU-tuomioistuin on linjannut kahdessa tuoreessa tuomiossaan lentomatkustamisen viivästyskorvausten maksamista tapauksessa, jossa lentokone törmää lintuparveen sekä tapauksessa, jossa matkustaja oli saanut tiedon lennon peruuntumisesta alle kaksi viikkoa ennen lähtöhetkeä.

EU-tuomioistuin toteaa 4.5.2017 antamassaan tuomiossa (C-315/15), että lentokoneen ja linnun yhteentörmäys sekä tästä törmäyksestä mahdollisesti aiheutunut vahinko eivät ole erottamattomasti sidoksissa koneen toimintajärjestelmään, joten tällainen yhteentörmäys ei liity luonteensa tai alkuperänsä vuoksi lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen eikä ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tämän vuoksi lentokoneen ja linnun yhteentörmäys on asetuksessa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, eikä vakiokorvausta viivästyksestä tarvitse maksaa.

EU-tuomioistuin toteaa 11.5.2017 antamassaan tuomiossa (C-302/16), että lentoliikenteen harjoittajan, joka ei voi osoittaa, että matkustajalle on ilmoitettu hänen lentonsa peruuttamisesta yli kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on maksettava matkustajalle korvaus. Unionin tuomioistuin täsmentää, että tällainen tulkinta pätee paitsi silloin, kun kuljetussopimus on tehty suoraan matkustajan ja lentoliikenteen harjoittajan välillä, myös silloin, kun tämä sopimus on tehty kolmannen osapuolen kuten verkkomatkatoimiston välityksellä.