ECC-Netin laajempi vuosikertomus 2013 luettavissa

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston toimintavuosi 2013 on koottu yksiin kansiin. Laajassa julkaisussa käydään läpi verkoston toimintaa ympäri Eurooppaa, mitä esitellään niin valitusaiheita kuvaavien tilastojen kuin maakohtaisten esittelyjen kautta. Vuosikertomus sisältää lukuisia success story -esimerkkejä siitä, miten verkostomme on auttanut kuluttajia Euroopassa. Suomen osuus löytyy sivulta 34.

Helps and advice on your purchases abroad. ECC-Net annual report 2013.