Verkkokaupan luotettavuusmerkeistä tarvitaan lisää tietoa

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) selvitti, miten hyvin EU-alueen verkkokaupassa käytetyt erilaiset luotettavuusmerkit (trust marks) saavuttavat tavoitteensa ja takaavat kuluttajille turvalliset ja toimivat ostostentekomahdollisuudet. Raportin mukaan eri merkkien kriteerien yhtenäisyyttä ja selkeyttä on parannettava koko Euroopan tasolla. Myös kuluttajat kaipaavat lisää tietoa erilaisista luotettavuusmerkeistä.

Brysselissä tällä viikolla julkaistun Euroopan kuluttajakeskusten verkoston yhteisen ”Can I trust the trust mark?” -raportin tulokset paljastivat, että kuluttajat arvostavat erilaisia verkkokaupan luotettavuusmerkkejä, mutta heiltä puuttuu tietoa merkkien sisällöstä ja luotettavuudesta. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto analysoi raportissaan kuluttajanäkökulmasta yksityiskohtaisesti 54 erilaista luotettavuusmerkkijärjestelmää, jotka EU:ssa on käytössä.

Kuluttajan on vaikeaa vertailla eri merkkejä

Järjestelmien kattavuus vaihteli suuresti paitsi EU:n, myös yksittäisten maiden sisällä. Raportin mukaan kuluttajat kohtaavat läpipääsemättömän viidakon, jos he yrittävät itse vertailla erilaisia luotettavuusmerkkejä tai arvioida jonkin merkin todellista luotettavuutta ja sitä, mitä merkin esiintyminen jollain verkkokauppasivustolla tarkoittaakaan.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto suositteleekin, että luotettavuusmerkkien takana olevat toimijat ja niitä käyttävät jäsenyritykset kehittäisivät ja yhtenäistäisivät Euroopan laajuisesti parhaiden käytäntöjen kriteereitä ja merkintöjä ja tarjoaisivat kuluttajille lisätietoja luotettavuusmerkistä useilla eri kielillä.

Suomessa on käytössä toistaiseksi yksi verkkokaupan luotettavuusmerkki, Verkkoteollisuus ry:n Luotettavaa toimintaa -laatumerkki.

”Suomeen ei ole rantautunut tapaa hakea tietoa verkkokaupan luotettavuusmerkkien kautta”, toteaa Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen johtaja Leena Lindström.

Raportti perustuu loppuvuodesta 2012 tehtyyn verkkokyselyyn, johon vastasi 573 eurooppalaista kuluttajaa 19 eri maasta.

Lisätietoja:
Can I trust the trust mark? -raportti, ECC-Net 2013. (englanninkielinen)
Trust marks information to consumers. (Lisätietoja eri maissa käytössä olevista verkkokaupan luotettavuusmerkeistä, englanninkielinen)