Toukokuun teemana matkapaketit

Ulkoministeriö kehottaa toistaiseksi välttämään matkustamista, eivätkä monien Euroopan maiden rajat ole auki turisteille. Matkailutoiminta on kuitenkin hiljalleen käynnistymässä ja moni pohtii, milloin uskaltaisi matkustaa ja minne. Tilanteeseen vaikuttaa koronavirus-kokonaistilanne kussakin maassa ja se voi muuttua nopeastikin, mikä matkoja esimerkiksi loppuvuoteen suunnittelevan on hyvä ottaa huomioon. Alla näkökulmia matkapakettien ostoon korona-aikana ja sitten, kun matkustaminen on taas sallittua ja turvallista.

Matkapaketti syntyy, kun kuluttaja varaa samaa matkaa varten vähintään kaksi erityyppistä matkapalvelua, esimerkiksi hotellin ja lennot, ja maksaa ne yhdessä. Matkanjärjestäjä on vastuussa koko matkapaketista, esimerkiksi matkaan kuuluvista palveluista kuten kuljetuksista ja majoituksesta.

Kun ostat matkapaketin, sinulla on yleensä turvatumpi asema kuin esimerkiksi pelkän lentolipun varanneella matkustajalla. Laajemmat oikeudet koskevat esimerkiksi matkan siirtämistä toiselle henkilölle. Lisäksi matkanjärjestäjän täytyy tarjota tarvittaessa apua. Suojaasi lisää myös se, että matkanjärjestäjällä on velvollisuus asettaa vakuus maksukyvyttömyyden varalle.

Jos ostat matkapaketin toisesta EU-maasta

Matkapaketteja koskevasta vähimmäissuojasta säädetään direktiivissä EU 2015/2302. Jos hankit matkasi toisessa EU-maassa sijaitsevalta yritykseltä, sinulla on sen maan kansallisen lainsäädännön suomat oikeudet, jotka ovat normaalisti vähintään direktiivin mukaiset. Käynnissä olevassa poikkeuksellisessa koronavirustilanteessa, joka on johtanut laajamittaiseen matkojen perumiseen kautta Euroopan, jotkin EU-jäsenmaat ovat kuitenkin säätäneet matkapaketteihin liittyviä poikkeuslakeja, eikä kuluttajan oikeuksien tulkinta etenkin matkan peruutuksen hyvitystilanteessa ole tällä hetkellä niin yksiselitteistä kuin ennen pandemiaa, vaan sitä on tarkasteltava maittain ja tapauksittain. Siksi myös sillä on merkitystä, minkä maalaiselta yritykseltä matkapaketin ostat.

Tutustu aina sopimusehtoihin ja etenkin peruuttamista koskeviin ehtoihin

Tässä tilanteessa on mahdollista, että esimerkiksi loppuvuoteen varattu matkapaketti joudutaan lopulta perumaan tai siirtämään, jos koronavirustilanne muuttuu Suomessa tai matkakohteessa. Matkustajalla on oikeus purkaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tämä tapahtuu normaalitilanteessa sopimusehtojen mukaan ja peruutuksesta voi joutua maksamaan ehdoissa määritellyn peruutuskulun, jos kuluttaja peruu matkan itse. Viranomaisten asettamat matkustuskiellot aikaansaavat yleensä kuitenkin kuluttoman peruutusoikeuden. Tutustu joka tapauksessa aina tarkkaan sopimusehtoihin ennen matkapaketin ostoa. Ne vaihtelevat hieman yrityksestä ja maasta riippuen ja koronatilanteessa moni matkanjärjestäjä on päivittänyt toimintamallejaan mm. matkojen siirtoa ja peruutusta koskevissa tilanteissa. Ennen matkapaketin ostoa on lisäksi aina hyvä varmistaa, että matkanjärjestäjä on asettanut vakuuden maksukyvyttömyyden varalle.

Seuraa kohdemaan tilannetta ja varaudu muutoksiin

Hanki tietoa harkitsemasi matkakohteen koronatilanteesta, terveydenhuollosta sekä mahdollisista karanteenikäytännöistä. Muista että nämä tiedot muuttuvat joskus nopeastikin ja nyt turvalliselta vaikuttava matkakohde voi olla eri tautitilanteessa syksyllä, ja päinvastoin. Myöskin Suomen tilannetta on vaikeaa ennustaa kovin pitkälle. Jos sinulla on jo hankittuna matkapaketti esimerkiksi loppusyksylle, ja mietit, mitä tehdä sen kanssa, voit vielä seurata tilanteen kehittymistä. Matkanjärjestäjä peruu puoleltaan matkan, jos sitä ei voida suunnitellusti toteuttaa esimerkiksi matkustuskieltojen vuoksi.

Muista matkavakuutus ja varaudu yllättäviin kuluihin

Koska tilanteet ennen matkaa ja matkan aikana voivat muuttua nopeasti, matkustajalla on hyvä olla mahdollisimman kattava matkavakuutus, etenkin tässä tilanteessa. Kannattaa huomata, etteivät esimerkiksi karanteenitilanteet usein ole vakuutusehtojen mukaisia korvattavia tilanteita. Tutustu siksi vakuutusten sopimusehtoihin huolella ja mieti, miten järjestät asian taloudellisesti, jos joutuisit jäädä lomakohteeseen pariksikin ylimääräiseksi viikoksi viranomaisen määräämään karanteeniin esimerkiksi samassa hotellissa ilmenneen korona-tapauksen vuoksi.

Jos sinulla on ongelmia matkapakettiin liittyen esimerkiksi sen peruutustilanteessa, eikä asia ratkea yrityksen kanssa, voit pyytää neuvoja meiltä silloin, kun yritys sijaitsee toisessa EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Iso-Britanniassa. Kotimaisten yritysten ja Suomesta ostettujen matkapakettien kohdalla saat apua KKV:n kuluttajaneuvonnasta. Voit tutustua myös kuluttajaneuvonnan usein kysyttyihin matkailua koskeviin kysymyksiin koronavirus-aikana.

Tutustu myös komission suomenkielisiin ohjeisiin matkustamisesta korona-aikana: Matkailu Euroopassa – Käytännön ohjeita matkailijoille ja yrityksille.

Vuonna 2020 Euroopan kuluttajakeskuksilla on yhteinen, eurooppalaisia kuluttajia koskettava teema joka kuukaudelle, mistä ne viestivät omissa kanavissaan 30 eri maassa. Teemakuukaudet ovat osa Euroopan kuluttajakeskusten 15-vuotisjuhlavuoden toimintaa. Toukokuun matkapaketti-teeman alkuperäistä ideaa jouduttiin muuttamaan koronatilanteen vuoksi. Teeman kuvamateriaalin on toteuttanut Euroopan kuluttajakeskuksen Saksan toimipiste. Euroopan kuluttajakeskukset kautta Euroopan (ECC-Net) ovat saaneet kevään mittaan yhteensä yli 24 000 yhteydenottoa kuluttajilta koronatilanteeseen liittyen, valtaosa yhteydenotoista koskee lentojen, matkapakettien ja majoitusten peruutuksia.

Lisätietoja Euroopan kuluttajakeskusten teemavuodesta: