Opi ja opeta digiajan kuluttajansuojaa – tutustu lapsille ja nuorille suunnattuun videoon ja tietovisaan!

Paraikaa vietetään Euroopan nuorten teemavuotta ja sen kunniaksi Euroopan kuluttajakeskukset (European Consumer Centres Network, ECC-Net) ovat tuottaneet englanninkielistä, lapsille ja nuorille suunnattua video- ja tietovisamateriaalia, joka käsittelee muun muassa mobiilipelien sisäisiä ostoja, verkko-ostamista sekä tilausansojen ja huijausten tunnistamista. Materiaalin avulla lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin digikuluttamisen sudenkuoppiin ja oppivat, miten niitä voi välttää. Toivomme materiaalimme tavoittavan etenkin peruskoulun englanninopettajat, jotka voivat hyödyntää materiaalia alkaneen lukuvuoden aikana oppitunneilla. Materiaali on kaikkien saatavilla verkosta, eli siihen voi tutustua myös omatoimisesti ja se sopii hyvin myös vanhemman ja lapsen yhdessä tutustuttavaksi ja yhteisen keskustelun pohjaksi.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto saa aika ajoin yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kaipaavat neuvoja lastensa kohtaamien digikuluttamisen ongelmien selvittämiseen. Vaikka lapset ja nuoret ovatkin yleisesti varsin eteviä netinkäyttäjiä ja käyttävät taitavasti erilaisia sovelluksia ja pelejä, saattavat he silti olla alttiita erilaisille verkkohuijauksille, pelien sisäisille ostoille, törmätä houkutteleviin tarjouksiin ja esimerkiksi luovuttaa henkilötietojaan ajattelematta erilaisiin visailuihin, joista ne voivat päätyä väärinkäytön kohteeksi.

Maksuton materiaali koostuu edellä kuvatun kaltaisia tilanteita käsittelevästä animoidusta videosta ja tietovisasta sekä opettajan oppaasta. Materiaali on suunniteltu lapsille ja nuorille, jotka ovat opiskelleet englantia 2-5 vuotta.

Löydät kaiken materiaalin Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilta.

  • Video : ”Playing for free”
    Neljä minuuttia kestävä animaatiovideo on jaettu kolmeen jaksoon, joissa lapset kohtaavat erilaisia kuluttamiseen liittyviä tilanteita pelatessaan mobiilipelejä. Video on suunnattu nuoremmille lapsille, ja sen kielellinen taso on helpompi. Videon tavoitteena on rohkaista lapsia keskusteluun, ja sitä voi käyttää yksinään tai yhdessä tietovisan kanssa. Keskustelua voi käydä kunkin jakson jälkeen, videossa on tätä ohjaava tauotus.
  • Tietovisa: ”Quiz time for teens”
    Tietovisassa on neljä osiota, joissa kuvaillaan erilaisia tilanteita, joita nuoret verkossa ja mobiilikäyttäjinä kohtaavat. Kysymykset liittyvät mobiilipeleihin, verkko-ostamiseen, verkkoalustoihin, someen, huijauksiin ja tilausansoihin. Tietovisassa tulee valita oikeat vastaukset välttääkseen kyseiset tilanteet. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat jo edistyneempiä englannin osaajia. Tietovisa on saatavilla verkkoversiona ja tulostettavina versioina aiheittain.
  • Ohjeita opettajille
    Materiaaleihin kuuluu myös opettajan opas, jossa on vinkkejä tuntityöskentelyyn ja materiaalin pohjalta käytävään keskusteluun oppilaiden kanssa. Opettajat voivat itse päättää, mitä sisältöjä he käyttävät ja miten sisällöt jakautuvat eri oppitunneille – kaikkea materiaalia ei ole välttämätöntä hyödyntää, vaan voi valita esimerkiksi vain osan.

Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon (ECC-Net) kuuluu 29 toimipistettä kaikissa EU-maissa, Islannissa ja Norjassa. Kuluttajakasvatusmateriaalin ECC-verkostolle ovat suunnitelleet ja tuottaneet Ruotsin, Itävallan, Kyproksen, Kreikan, Luxemburgin, Slovakian ja Portugalin Euroopan kuluttajakeskukset. Hanke käynnistyi 2021 ja materiaali valmistui kesällä 2022.

Lisää tietoa ECC-verkostosta löytyy yhteiseltä verkkosivustoltamme eccnet.eu ja toiminnastamme Suomessa osoitteesta ecc.fi.