Maarajoitukset poistuivat verkko-ostoista EU:ssa

Euroopan kuluttajakeskus suhtautuu myönteisesti EU:n uuteen geoblokkaussääntelyyn, jota sovelletaan 3. joulukuuta 2018 alkaen. Uudistukset ovat merkittävä edistysaskel kuluttajansuojan kannalta, sillä verkkokauppiaat EU:ssa eivät enää voi syrjiä perusteettomasti eurooppalaiskuluttajia kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella eli harrastaa niin sanottua geoblokkausta. Asiakasta ei voi enää siirtää esimerkiksi toisille verkkosivuille tämän tietämättä. Yritys voi kuitenkin edelleen valita, mihin maihin se tuotteitaan toimittaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, joka on osa Euroopan komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja laajempaa verkkokaupan sääntelypakettia, kieltää perusteettoman geoblokkaamisen. Geoblokkauksella on aiemmin rajoitettu kuluttajien pääsyä verkkosivuille tai verkko-ostosten tekoa toisessa maassa, siirretty kuluttaja asioimaan maakohtaiselle verkkosivustolle tai estetty maksamasta esimerkiksi toisen EU-maan luottokortilla.

Asetus antaa nyt kaikille EU:n kuluttajille yhtäläiset oikeudet käyttää elinkeinonharjoittajan palveluita tai tavaroita samoilla ehdoilla riippumatta heidän sijainnistaan. EU-maissa toimivien yritysten on siten kohdeltava eurooppalaiskuluttajia samalla tavalla riippumatta siitä, mistä maasta he tekevät ostoksiaan.

Tämä lisää huomattavasti kuluttajien valinnanvaraa ostettaessa verkossa ja helpottaa hintojen vertailua, mikä auttaa kuluttajia löytämään parhaat tuotteet ja tarjoukset.

Tuotteita ei ole pakko toimittaa Suomeen

Vaikka EU-alueella sijaitsevat elinkeinonharjoittajat eivät enää saa kieltäytyä myymästä kuluttajille kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella, uudet säännöt eivät edellytä tavaroiden toimittamista kuluttajille, jotka asuvat eri maassa. Eli kaikkia tuotteita ei välttämättä toimiteta edelleenkään Suomeen.

Lisäksi tietyt tavarat ja palvelut jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, mukaan lukien kuljetuspalvelut, vähittäisrahoituspalvelut ja terveydenhuolto. Tärkeää on myös huomata, ettei asetus koske tekijänoikeudella suojattujen sisältöpalvelujen (kuten e-kirjoja, musiikkia, ohjelmistoja ja videopelejä) tarjoamista. Audiovisuaaliset palvelut eivät myöskään kuulu asetuksen soveltamisalaan. Geoblokkausasetusta ei myöskään sovelleta tilanteessa, joka on kaikilta osin yhden jäsenvaltion sisäinen.

Valvontavastuu tulossa kuluttaja-asiamiehelle

Euroopan unionin asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisesti säädetään toimivaltaisesta valvontaviranomaisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirjeessä kerrottiin 5.12.2018, että hallituksen lakiehdotuksella uusia geoblokkauksen valvontaa koskevia tehtäviä annettaisiin kuluttaja-asiamiehelle.

Hallituksen esityksellä muutettaisiin palvelujen tarjoamisesta annettua lakia ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettua lakia. Lakien ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Euroopan kuluttajakeskus, joka tarjoaa EU-alueen kuluttajille neuvontaa ja apua maiden rajat ylittävän kaupan kysymyksissä, neuvoo kuluttajia myös geoblokkausta koskevissa yksittäisissä tilanteissa.

Lue lisää:

Euroopan komissio: Kysymyksiä ja vastauksia maarajoituksia koskevan asetuksen soveltamisesta (käytännön esimerkkejä, suomeksi) (pdf)

Euroopan parlamentti: Maarajoitukset poistuivat EU:n sisäisistä verkko-ostoksista.