Laihdutustuotteet vievät rahat, eivät kiloja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Euroopan kuluttajakeskus kehottavat suhtautumaan laihdutusvalmisteisiin kriittisesti. Jos tuotteen lupaukset kuulostavat liian hyviltä ollakseen totta, niitä ei kannata uskoa.

Internetissä ja Facebookissa mainostetaan runsaasti erilaisia laihdutusvalmisteita, joiden luvataan pudottavan painoa nopeasti. Useimmat tuotteet ovat käytännössä huijausta, koska ne eivät täytä mainoksissa annettuja lupauksia.

Kuluttaja-asiamiehen ja Euroopan kuluttajakeskuksen saamien yhteydenottojen perusteella laihdutusvalmisteiden tilaamiseen liittyy myös muunlaisia riskejä. Tyypillistä on, että kuluttaja luulee tilaavansa ilmaisen näytteen tai osallistuvansa arvontaan, mutta alkaakin saada säännöllisesti maksullisia tuotepaketteja.

Laihdutustuotteista on myös veloitettu luottokortilta suurempia summia kuin mitä mainoksessa on ilmoitettu. Laskutus on saattanut jatkua, vaikka kuluttaja olisi peruuttanut sopimuksen etämyyntisäännösten mukaisesti ja palauttanut saamansa tuotteet. ”Rahat takaisin, jos et ole tyytyväinen” -lupaukset eivät myöskään ole toteutuneet. Lisäksi yrityksiin on ylipäänsä vaikea tai mahdotonta saada yhteyttä.

Suuri osa laihdutusvalmisteiden taustalla olevista yrityksistä toimii ulkomailta pelkällä postilokero-osoitteella. Viranomaisilla onkin hyvin rajalliset mahdollisuudet puuttua niiden toimintaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Euroopan kuluttajakeskus muistuttavatkin, että paras tapa välttää huijatuksi tuleminen on suhtautua laihdutusvalmisteisiin kriittisesti. Huijauksen tunnistaa esimerkiksi seuraavista asioista:

  •    Painon väitetään laskevan, vaikka söisi ja liikkuisi kuin ennenkin.
  •    Yritys ei ilmoita yhteystietojaan.
  •    Sopimusehdot ovat epäselvät tai niitä ei löydy ollenkaan.
  •    Mainoksessa viitataan yksittäisen lääkärin, kuluttajan, julkisuuden henkilön tai viranomaisen suosituksiin tai hyväksyntään.

Lisää vinkkejä ja toimintaohjeita löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston Huijaus-sivuilta, Eviran verkkosivuilta ja Pohjoismaissa toimivien Euroopan kuluttajakeskusten  ilmaistuotteiden tilaamista koskevassa raportista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on seurannut huijauksia jo pitkään kansainvälisen markkinointia valvovien viranomaisten verkoston ICPENin (International Consumer Protection and Enforcement Network) jäsenenä. Verkoston yli 30 jäsenvaltiota ympäri maailmaa muistuttavat perinteisesti kerran vuodessa erilaisista huijauksista ja kuluttajien mahdollisuuksista suojautua niiltä.