Kiinnostaako kansainvälinen työ kuluttajien hyväksi? Haemme asiantuntijaa Euroopan kuluttajakeskukseen

Asiantuntijana teet monipuolista viestintäpainotteista työtä kuluttajien hyväksi ja olet osa Euroopan kuluttajakeskuksen seitsemänhenkistä Suomen tiimiä, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston neuvontapalveluihin. Voit hakea tätä vakituista tehtävää 28.5.2021 klo 16.15 asti. Työ alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa tietoa kuluttajan oikeuksista EU-alueella ja neuvoo kuluttajia maiden rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Palvelemme asiakkaita puhelimitse ja verkon kautta. Keskeisiä aihealueita ovat matkustaminen ja verkkokauppa. Välitämme tietoa ja havaintoja maiden rajat ylittävistä kuluttajaongelmista myös valvontaviranomaisille ja komissiolle.

Euroopan kuluttajakeskus on osa jokaisessa EU-maassa, Norjassa ja Islannissa toimivaa European Consumer Centres -verkostoa (ECC-Net), jonka rahoittamisesta vastaavat EU:n komissio ja jäsenmaat yhdessä. Lisätietoa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnasta Suomessa löydät verkkosivuiltamme ecc.fi.

Asiantuntijan tehtävässä

• osallistut Euroopan kuluttajakeskuksen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen
• hoidat asiakasohjaukseen ja kuluttajayhteydenottojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä ja osallistut neuvontaan
• tuotat tilastoja ja muuta toimintaa kuvaavaa tietoa muun muassa komission tulosraportointiin
• osallistut erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin
• osallistut ECC-verkoston kansainväliseen yhteistyöhön

Hakijalta odotamme

Parhaan koulutustaustan tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä tarvitaan

• monipuolista viestinnällistä osaamista ja erinomaista kirjoitustaitoa
• taitoa kiteyttää asioita ja viestiä niistä suullisesti ja kirjallisesti niin suomeksi kuin englanniksi
• kokemusta sisällöntuotannosta eri viestintäkanaviin (mm. sosiaalinen media, verkkosivut)
• hyviä valmiuksia erilaisten asianhallinta- ja julkaisujärjestelmien käyttämiseen
• hyviä tiedonhakutaitoja
• kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön ja kiinnostusta kehittyä maiden rajat ylittävien kuluttaja-aiheiden asiantuntijaksi
• asioiden nopeaa hahmottamiskykyä, taitoa ongelmien tunnistamiseen ja kykyä toimia monenlaisissa yllättävissä ja nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa
• asiakaspalvelutaitoja.

Valinnassa painotamme viestinnällistä osaamista, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kokemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Kokemus kansainvälisistä tehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä on eduksi, samoin kuin kuluttajansuojan tuntemus.

Hakuilmoitus ja tarkemmat hakuohjeet (valtiolle.fi)