Haemme oikeustieteen opiskelijaa harjoitteluun Euroopan kuluttajakeskukseen

Haemme jo pidemmällä opinnoissaan olevaa oikeustieteen opiskelijaa harjoittelijaksi Euroopan kuluttajakeskukseen, joka toimii Suomessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhteydessä. Harjoittelu tapahtuu KKV:n Helsingin toimipisteessä. Hakuaikaa on 19.9. klo 16.15 asti.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu maiden rajat ylittävän kuluttajakaupan tiedusteluihin vastaaminen sekä yksittäisten kuluttajariitojen selvittely ja sovittelu yhteistyössä muissa EU-jäsenvaltioissa toimivien Euroopan kuluttajakeskuksen toimipisteiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kuluttajien neuvomista puhelimitse. Valtaosa asiakkaistamme on suomenkielisiä, mutta ECC-verkoston kanssa päivittäisenä työkielenä on englanti. Työ on kansainvälistä ja nopeatempoista ja se tarjoaa hyvän näköalapaikan maiden rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin Euroopassa sekä Euroopan komission ohjaaman kansainvälisen verkoston toimintaan.

Harjoittelu kestää kokopäiväisenä kolme kuukautta (5 pv/vk) ja ajoittuu aikavälille marraskuu 2023 – tammikuu 2024. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös osa-aikaisesti (3-4 pv/vk), jolloin harjoittelujakso kestää 4-5 kuukautta. Hakijaa pyydetään hakemuksessaan tuomaan esiin ensisijainen toive harjoittelun ajankohdasta ja kestosta siten, että aloitus tapahtuu kuitenkin marraskuun alussa.

Myös harjoittelijat voivat tehdä työtehtäviä joustavasti etänä.

Hakijalta odotamme

Harjoittelijalta odotamme oma-aloitteisuutta, hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää tuntumaa ja kiinnostusta kuluttajansuojalainsäädäntöön. Odotamme myös hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Työkieli on pääosin englanti. Oikeusnotaarin tutkinto tai muu alempi oikeustieteellisen alan korkeakoulututkinto on hyvä olla suoritettuna. EU-oikeuden tuntemisesta on tehtävässä hyötyä. Katsomme eduksi suoritetut kuluttajaoikeuden syventävät opinnot. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknisiä ja tiedonhankinnan taitoja.

Palkkaus

Harjoittelijan palkka on 1937,43 €/kk. Emme edellytä harjoittelutukea.

Lisätiedot tehtävästä ja tarkemmat hakuohjeet löydät valtiolle.fi -palvelusta:

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=32-1083-2023

 

Lue myös kesän 2023 harjoittelijamme haastattelu, josta saat lisätietoa tehtävistä ja tiimistämme.