Haemme kuluttajaoikeusneuvojaa vakinaiseen virkaan

Haemme Euroopan kuluttajakeskukseen kuluttajaoikeusneuvojaa (case handler) vakinaiseen virkaan. Kuluttajaoikeusneuvojat muodostavat tiimimme ytimen ja palvelevat asiakkaita maiden rajat ylittävän kaupan kysymyksissä ja ongelmatilanteissa, jotka liittyvät usein verkko-ostamiseen tai matkustamiseen.

Tehtäviin kuuluu yksittäisten kuluttajariitojen selvittely ja sovittelu yhteistyössä muissa EU-jäsenvaltioissa toimivien Euroopan kuluttajakeskuksen toimipisteiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu puhelinneuvontaa. Työ on aidosti kansainvälistä ja tarjoaa näköalapaikan kuluttajansuojan toteutumiseen ja edistämiseen EU-alueella.

Meillä sinua odottavat mukavat työtoverit ja Euroopan laajuinen työyhteisö. Työhön kuuluu myös jonkin verran matkustamista. Suomessa olemme osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa, jossa teemme yhteistyötä etenkin kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajaneuvonnan kanssa.

Parhaan koulutustaustan tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteellinen tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä tarvitaan

  • rajat ylittävään kuluttajakauppaan sovellettavan lainsäädännön auttavaa tuntemusta ja kiinnostusta kehittyä sen asiantuntijaksi
  • asioiden nopeaa hahmottamiskykyä, taitoa ongelmien tunnistamiseen ja kykyä toimia monenlaisissa asiakastilanteissa
  • taitoa kiteyttää asioita ja viestiä niistä kirjallisesti ja suullisesti vastaanottajan mukaan sekä suomeksi että englanniksi
  • asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja sovittelutaitoja sekä paineensietokykyä

    ECC-verkoston työkieli on englanti, minkä vuoksi tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen ja englannin kirjallista ja suullista taitoa sekä lisäksi tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

    Lue lisää ja hae paikkaa 24.4.19 klo 16.15 mennessä!
    Hakuilmoitus ja hakuohjeet valtiolle.fi-palvelussa (ID: 32-243-2019)