European Bathrooms -tuotetilauksiin liittyvät ongelmatilanteet: Usein kysyttyä

European Bathrooms -niminen yritys on keväästä 2012 lähtien markkinoinut erityisesti Facebookissa tuotenäytteitään, jotka liittyvät ainakin seuraaviin tuotemerkkeihin:

  • Total-Detox
  • SmileAway
  • WaistWinner
  • HealthyLivingTea
  • Reducil
  • WinnerSmoke

Euroopan kuluttajakeskukselle tulleissa valituksissa kuluttajat ovat vaatineet laskujen mitätöintiä sen vuoksi, että he kertovat tilanneensa ainoastaan näytepakkauksen postikulujen (9,90 e) hinnalla. Näytepakkauksen mukana kuluttajat saivat saatekirjeen, jossa kerrotaan kolmen tuotepaketin kestotilauksesta, jonka kuitenkin voi perua 14 päivän kuluessa tuotenäytteen vastaanottamisesta palauttamalla sen avaamattomana viestissä ilmoitettuun osoitteeseen. Yhdessäkään Euroopan kuluttajakeskukselle saapuneessa valituksessa ei ole mainittu, että kuluttaja olisi tilannut tuotenäytteen lisäksi myös jatkotoimituksia.

Yritys on sijoittunut Hong Kongiin, joten kuluttajaviranomaiset ja muut auttavat tahot eivät juurikaan ole kyenneet neuvottelemaan yrityksen kanssa ilmenneistä ongelmista. Alun perin yrityksellä oli suomenkielinen asiakaspalvelu, mutta syksyn 2012 jälkeen asiakaspalvelu ei ole enää vastannut yhteydenottoihin. European Bathrooms kuitenkin siirsi jo syksyllä 2012 laskutuksensa ruotsalaiselle Aros Kapital AB–nimiselle perintäyhtiölle. Sittemmin saatavia on myyty / annettu laskutettavaksi myös Ruotsin Intrum Justitialle sekä kotimaisille EC Collection- ja Alektum –perintätoimistoille.

Euroopan kuluttajakeskuksen saamien tietojen mukaan kaikki edellä mainitut tahot Aros Kapital AB:tä lukuun ottamatta ovat luopuneet näiden tuotetilausten laskuttamisesta kuluttaja-asiamiehen yhteydenoton jälkeen. Olemme syksyllä 2012 ja alkuvuodesta 2013 neuvotelleet Aros Kapital AB:n kanssa 175 sovintoratkaisua siten, että ruotsalaisyritys on luopunut laskutuksesta.

Viime kuussa Aros Kapital AB käynnisti kuitenkin uuden laskutuskierroksen, jonka seurauksena lukuisat kuluttajat ovat saaneet yritykseltä velkakirjeeksi nimetyn laskun. Tähän liittyen olemme saaneet kymmeniä yhteydenottoja kuluttajilta, jotka ovat epätietoisia siitä, miten laskun kanssa olisi syytä menetellä.

Seuraavassa Euroopan Kuluttajakeskuksen ohjeita useimmin esiin tulleisiin kysymyksiin

Olen reklamoinut yritykselle sähköpostitse, mutta en ole saanut vastausta. Mihin osoitteeseen reklamaatio pitäisi tehdä?

Aros Kapitalin suomenkielisen asiakaspalvelun osoite on: finland[at]aroskapital.se

Minulle on tullut 156 euron lasku, vaikka tilasin ainoastaan tuotenäytteen ja maksoin siitä toimituskulut 9,90 euroa. Miten minun pitäisi menetellä?

Yleisenä sääntönä on, että olet velvollinen maksamaan vain sen, mitä olet tilannut. Tuskin kukaan kuluttaja on tuotenäytettä tilatessaan ottanut tilaussivusta kuvakaappausta. Tällainen kuvakaappaus osoittaisi, mihin tarjouksen hyväksyjä on sitoutunut. Laskuttajalla on kuitenkin näyttövelvollisuus sopimuksen sisällöstä ja sen ehdoista. Reklamoi sähköpostitse osoitteeseen finland[at]aroskapital.se ja pyydä toimittamaan näyttö tilauksesta, sen ajankohdasta ja sisällöstä.

Pitääkö minun maksaa myös jatkotilauksista, kun olen vuosi sitten tilannut vain näytepakkauksen?

European Bathroomsin sopimusehtojen mukaan asiakas sitoutuu tuotenäytteen lisäksi vastaanottamaan tapauksesta riippuen kaksi tai kolme varsinaista tuotelähetystä. Euroopan kuluttajakeskuksen viime vuonna Facebookista kopioimien tarjousten ja sopimusehtojen välillä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ollut yhteyttä. Viime kädessä laskunmaksuvelvollisuus riippuu siitä pystyykö laskuttaja näyttämään, että European Bathroomsin sopimusehdot olisivat olleet tarjouksessa kuluttajien luettavissa.

En ole tilannut yritykseltä mitään. Miten laskun suhteen tulisi menetellä?

Et ole velvollinen maksamaan laskua tuotteesta, jota et ole tilannut. Lähetä kirjallinen reklamaatio osoitteeseen finland[at]aroskapital.se ja selosta, miksi lasku on aiheeton. Pyydä samalla näyttö sopimuksesta ja sen sisällöstä. Jos sellaista ei tule, et ole velvollinen laskua maksamaan.

Olen palauttanut tuotteet ja silti minua laskutetaan. Miten minun tulee menetellä?

Lähetä reklamaatio osoitteeseen finland[at]aroskapital.se ja selosta minne ja miten olet tuotteet palauttanut. Liitä mukaan kuitti palautuksesta, jos sinulla sellainen on.

Olen palauttanut tuotteet ja tehnyt peruutusilmoituksen sähköpostitse. Koska asiasta on jo kulunut melkein vuosi, olen hävittänyt sähköpostini eikä postikuittiakaan ole tallella. Mitkä ovat oikeuteni?

Sinulla on oikeus pyytää yritystä toimittamaan näyttö tilauksesta, sen ajankohdasta ja sisällöstä.

En voinut palauttaa tuotenäytettä avaamattomana, kuten yritys vaati, koska paketti oli pakko avata, jotta näki mistä oli kysymys.

Euroopan kuluttajakeskuksen näkemyksen mukaan tuotenäytettä tulee voida testata eikä sen testaaminen voi johtaa oikeuden menetykseen.

Onko yrityksellä oikeus vaatia maksua, kun kaikki tuotteet on palautettu?

Jos yritys voi todistaa, että olet tehnyt useampaa tuotetoimitusta koskevan tilauksen, olet velvollinen maksun suorittamaan. Ilman näyttöä laskuttajalla ei ole oikeutta maksun saamiseen.

Kannattaisiko minun maksaa, kun nyt veloittava summa on vain 9,90 euroa?

Perusteetonta laskua ei tarvitse maksaa. Yrityksellä on näyttövelvollisuus siitä, että sopimus on syntynyt ja heidän veloitettavalle summalleen on peruste. Ilman tätä heillä ei ole oikeutta velkoa teiltä maksua. Laskuun ei kuitenkaan kannata jättää reagoimatta. Yritystä kannattaa reklamoida asiasta sähköpostitse ja säästää siitä itselle kopio.

Tuotteet luvattiin ilmaiseksi, miten niistä voidaan nyt laskuttaa?

Ilmaistuotteista ei saa laskuttaa. Tässä tapauksessa on kyse siitä, mistä osapuolten välillä on sovittu. Vaadi siis tästä näyttöä!

Olen saanut vastauksen Aros Kapitalilta. He viittaavat European Bathroomsin sopimusehtoihin, joiden mukaan näytepaketin tilaaja sitoutuu kolmen lisäpaketin vastaanottamiseen. En ole tiennyt tällaisesta sopimusehdosta mitään.

Yrityksellä on näyttövelvollisuus siitä, että sopimusehdot, joihin se viittaa, ovat olleet kuluttajan tiedossa tai hänen saatavillaan sopimusta tehtäessä. Reklamoi ja pyydä selvitystä.

Olen yrittänyt keskustalla tästä Aros Kapital AB:n asiakaspalvelun kanssa huonolla menestyksellä. Voitteko hoitaa asian puolestani?

Emme voi, koska voimme edetä yksittäisissä riita-asioissa vain sovintoon tähtääviin neuvotteluihin. Näiden tapausten osalta edellytyksiä sovintoneuvottelulle ei ole, koska emme ole päässeet yhteysymmärrykseen tarjouksen sisällöstä kunkin kuluttajan osalta erikseen. Näin ollen laskuttajan oikeus maksuun on kunkin tapauksen osalta erikseen riippuvainen siitä, minkälaisen selvityksen sopimuksen sisällöstä laskuttaja pystyy esittämään niissä tilanteissa, joissa laskuttaja päättäisi vaatia saatava oikeusteitse.

Euroopan kuluttajakeskuksesta on ilmoitettu minulle, että yrityksellä on näyttövelvollisuus sopimuksen syntymisen ja sisällön suhteen. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Yrityksellä on velvollisuus näyttää, että heidän väittämänsä ehdot ovat olleet osa sopimusta, johon olet sitoutunut ja että ne ovat olleet saatavillasi sopimusta tehdessäsi.

Olen jo syksyllä ollut teihin yhteydessä, mutta asia ei ole hoitunut. Pitäisikö minun nyt vain maksaa lasku?

Ei kannata. Laskua, jolle ei ole perustetta, ei tarvitse maksaa. Useat kuluttajat ovat maksaneet laskun luottotietojen menettämisen pelossa. Huomaathan, että tämän tyyppiset laskut eivät ole suoraan ulosottokelpoisia. Velkojan on haastettava sinut tuomioistuimeen, jos se haluaa asiassa ulosottokelpoisen päätöksen. Voit menettää luottotietosi, jos jätät reagoimatta sinulle toimitettuun haastehakemukseen.

Mitä voi tapahtua, jos vaan jätän laskun maksamatta?

Laskuun ei milloinkaan kannata jättää reagoimatta, sillä laskun huomiotta jättäminen voi johtaa ikävyyksiin. Moni kuluttaja haluaa hoitaa asiansa henkilökohtaisesti soittamalla. Laskusta on aina syytä tehdä huomautukset kirjallisesti, muuten sinulle ei jää näyttöä siitä mistä yrityksen asiakaspalvelun kanssa on sovittu.