Eurooppalainen kuluttajariitojen ratkaisu uudistuu ja nopeutuu

Tuomioistuinten ulkopuolisten kuluttajariitojen ratkaisumekanismien kehittämistä Euroopassa käsitellään monipuolisesti tänään Helsingissä pidettävässä asiantuntijaseminaarissa. Seminaarin järjestää Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Suomen toimipiste.

Kuluttajariitojen ratkaisumekanismit ovat jo vuosikausia olleet Euroopan komission mielenkiinnon kohteena. Valtaosan eurooppalaisista kuluttajista arvellaan tuntevan olonsa turvattomaksi erityisesti maiden rajat ylittäviä ostoksia tehdessään, koska täsmällistä tietoa riitojen ratkaisukeinoista ei ole olemassa. Teeman keskiössä on EU:n ehdottama uusi lainsäädäntö, joka koostuu ADR-direktiivistä (Alternative Dispute Resolution) ja ODR-asetuksesta (Online Dispute Resolution). Niiden tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan riita-asiansa tuomioistuinten ulkopuolella ja myös verkon välityksellä.

Euroopan kuluttajakeskuksen seminaarissa käydään läpi asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten suunnitellut riidanratkaisun uudistukset vaikuttavat suomalaisiin kuluttajariitojen ratkaisukäytäntöihin. Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? Helpottaako verkkovälitteinen riitojenratkaisu kuluttajien mahdollisuuksia saada oikeutta asiassaan? Miten Suomessa pystytään lyhentämään tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävien kuluttajariitojen käsittelyaikoja?

Seminaarissa kuullaan asiantuntijoita Euroopan kuluttajakeskuksesta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, oikeusministeriöstä, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä sekä kuluttajariitalautakunnasta.

Seminaarin lopuksi kuullaan kansainvälinen näkökulma verkkovälitteisen riitojenratkaisumenettelyn toiminnasta Iso-Britanniassa.

Avauspuheenvuoro Euroopan kuluttajakeskukselta

ADR-direktiivin keskeinen vaatimus on, että riidanratkaisumenettelyjä tulee olla kaikilla kuluttajakaupan sektoreilla ja niiden tulee olla luotettavia, asiantuntevia sekä nopeita käyttää.

” Suomalainen tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu pärjää hyvin eurooppalaisessa vertailussa. Suurin ongelma on ollut riidanratkaisuelinten puute useimmissa EU-maissa. Kun nämä puutteet on korjattu pääsevät jäsenvaltiot pureutumaan myös ratkaisutoiminnan laadun kysymyksiin”, toteaa Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipisteen johtaja Leena Lindström, joka puheenvuorollaan avaa seminaarin .

”Direktiivin tarkoituksena on lisätä kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan, varmistaa riitojen ratkaisun luottamuksellisuus sekä merkittävästi nopeuttaa kuluttajariitojen ratkaisua kaikkialla Euroopassa. Keskustelu tästä aiheesta on Suomessakin käynnistymässä ja varsinkin kuluttaja- ja elinkeinoelämän järjestöjen on syytä seurata näitä keskusteluja tarkkaan”, hän lisää.

ODR-asetus tuo uuden työkalun verkossa tehtyjä ostoksia koskevien riitojen ratkaisuun

Tammikuussa 2016, puoli vuotta direktiivin implementointiajan päättymisen jälkeen, käynnistyy ODR-foorumin toiminta. ODR:llä tarkoitetaan verkkovälitteistä riidanratkaisua. ODR-foorumin toiminnan taustalla on kesällä 2013 voimaan tullut EU-asetus, jonka nojalla kuluttajalla on mahdollisuus saattaa verkossa tehtyjä hankintoja koskeva riita-asiansa verkkovälitteisesti tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

”Kuluttajien ei ole pakko käyttää foorumin palveluja, vaan he voivat edelleen itse päättää, millä keinoin he asiansa vireille saattavat. Sen sijaan verkkoympäristössä toimiville yrityksille ja riidanratkaisuelimille asetus asettaa tiettyjä velvollisuuksia”, Leena Lindström toteaa.

Foorumia ylläpitää Euroopan komissio, joka myös vastaa sen käytöstä aiheutuvista kustannuksista.