Auton hinta-arviopalveluista jälleen valituksia – muistutus toimintaohjeista

Markkinoille on ilmestynyt viime vuosina useita auton hinta-arviopalveluja, joiden taustayritykset toimivat ulkomailta käsin. Euroopan kuluttajakeskus sai vuosina 2021–2022 satoja valituksia Carcheck.fi- ja Carspy.fi-palveluista. Viime vuoden aikana markkinoille ilmestyivät myös Autoarviointi.fi ja Autoluokitus.fi, joista tuli kymmeniä yhteydenottoja. Alkuvuoden 2023 aikana kuluttajat ovat puolestaan ilmoittaneet ongelmista Autoluokitus.com-palvelun kanssa. Nämä tapaukset eivät ratkea vapaaehtoisuuteen perustuvalla sovittelulla, joka on Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) pääasiallinen keino ratkoa erimielisyystilanteita.

Kaikissa yllä mainituissa auton hinta-arvioita tarjoavissa palveluissa kuluttajat ovat törmänneet samankaltaisiin ongelmiin: Hintatiedot ovat vaikeasti havaittavissa tai eivät välttämättä näy lainkaan esimerkiksi mobiililaitteella sivuja selatessa. Osassa tapauksista kuluttajat ovat kertoneet, että he eivät olleet tehneet tilausta lainkaan mutta saivat silti laskun palvelusta. Laskun maksaminen ei ole estänyt uusien maksuvaatimusten saapumista.

Lisäksi osalle kuluttajista on saattanut tulla sähköpostiin mainosviestejä, joissa ei ole kerrottu selkeästi palvelun maksullisuudesta. Palveluja on markkinoitu myös sosiaalisen median eri alustoilla.

Sivustoista Autoluokitus.com ja Autoarviointi.fi ovat edelleen toiminnassa.

Euroopan kuluttajakeskus on yrittänyt sovitella riitatilanteita, jotka koskevat edellä mainittuja sivustoja. Osa palveluntarjoajista ei ole ollut halukas ottamaan osaa vapaaehtoisuuteen perustuvaan sovitteluprosessiin. Osassa tapauksista taas on ollut epäselvää, mikä taho on sivuston takana, jolloin sovittelun käynnistäminen ei ole ollut mahdollista. Euroopan kuluttajakeskuksella ei ole käytössään sellaisia pakkokeinoja, joilla yritysten toimintaan voisi puuttua.

Toimintaohjeet kuluttajille

Jos harkitset auton hinta-arviopalvelun tilaamista, kehotamme sinua varovaisuuteen. Palveluntarjoajan tausta on syytä selvittää tarkoin, ja tässä voi käyttää apuna laatimaamme verkko-ostamisen muistilistaa. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että hinta-arviopalvelut ovat lähestulkoon aina maksullisia ja hinta on tuntuva.

Jos olet tilannut hinta-arviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta, et ole tehnyt tilausta lainkaan tai sen on tehnyt puolestasi joku muu, esimerkiksi alaikäinen lapsi, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio laskun saatuasi.

Kunkin palvelun sivuilta löytyy yleensä yhteydenottolomake, jonka kautta voit tehdä reklamaation. Ota ruutukaappaus viestistäsi ennen sen lähetystä.

Voit reklamoida myös sähköpostitse. Reklamaatioviesti on syytä pitää tallessa. Jos saat virheilmoituksen, että lähettämäsi viesti ei ole mennyt perille, yritä tehdä valitus mahdollisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Reklamaation voi tehdä suomeksi, mutta varmuuden vuoksi siitä kannattaa toimittaa yritykselle myös englanninkielinen käännös tai tehdä se suoraan englanniksi. Apuna voit käyttää internetistä löytyviä maksuttomia käännöskoneita. Voit hyödyntää yritykselle reklamoidessasi seuraavia tekstejä ja valita niistä tilanteeseen sopivan:

  • En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua maksullisena palveluna. Mainoksessanne tai tilauslomakkeessanne ei kerrottu selkeästi, että kyseessä on maksullinen palvelu. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.
  • En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua. Poistuin sivulta painamatta tilaa-painiketta, mutta vastaanotin teiltä perusteettoman vahvistuksen tilauksesta. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.
  • En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua. Omistan kyseisen ajoneuvon, mutta tilauksen on tehnyt joku muu eikä tilaus näin ollen sido minua. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

Yksi reklamaatio yritykselle riittää. Säilytä saamasi hinta-arviotodistus, lasku(t) sekä reklamaatiosi ja siihen yrityksen mahdollisesti antama vastaus.

Jos yritys reklamaatiostasi huolimatta antaa laskun perintätoimiston perittäväksi tai saattaa asian tuomioistuimeen, ole yhteydessä neuvojen saamiseksi Euroopan kuluttajakeskukseen. On kuitenkin epätodennäköistä, että yritys käynnistäisi perintä- tai tuomioistuinmenettelyn.

On odotettavaa, että markkinoille ilmestyy jatkossakin uusia sivustoja, joissa tarjotaan auton hinta-arviopalvelua. Jos kohtaat toimijan, joka on lähettänyt sinulle perusteettoman laskun ja joka on jokin muu kuin tässä jutussa mainituista, ilmoita siitä meille. Välitämme saamaamme tietoa myös kuluttaja-asiamiehelle, joka valvoo Suomessa kuluttajansuojalain noudattamista, harhaanjohtavaa markkinointia ja kohtuuttomia sopimusehtoja.

Lisätietoja: Tiedotimme auton hinta-arviopalveluista myös elokuussa 2022. Tutustu tiedotteeseen.