Nimityksiä Euroopan kuluttajakeskuksessa

Euroopan kuluttajakeskuksen tiimi vahvistuu maaliskuun alussa kahdella henkilöllä. VTM Milla Lahtinen on nimitetty Euroopan kuluttajakeskuksen ryhmäpäälliköksi ja OTK, varatuomari Hertta Hartikainen erityisasiantuntijaksi 1.3.2019 alkaen.

Milla Lahtinen (kuvassa vasemmalla) toimii Euroopan kuluttajakeskuksen seitsemänhenkisen tiimin päällikkönä ja vastaa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnasta Suomessa ja aktiivisesta osallistumisesta Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (European Consumer Centres Network, ECC-Net) kansainväliseen yhteistyöhön.

”Neuvomme ja autamme kuluttajia silloin, kun heillä on ongelma toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista ostetun tuotteen tai palvelun kanssa. Toimivan asiakaspalvelun ohella tärkeänä tehtävänämme on monipuolisen ja käytännönläheisen tiedon tuottaminen maiden rajat ylittävistä aiheista eri kanaviimme, minkä avulla kuluttajat voivat välttää yleisimpiä ongelmia ja tehdä hankintoja ulkomailta turvallisin mielin. Esimerkiksi verkon tilausansat, verkko-ostamisen vinkit ja matkustamiseen liittyvät kuluttajan oikeudet ovat kestoaiheitamme, joista jaamme tietoa. Kuluvana vuonna tulemme Suomessa tiivistämään yhteistyötä kuluttaja-asiamiehen suuntaan, kun uusia toimivaltuuksia viranomaisille tuovan CPC-asetuksen voimaantulo lähenee. Tietojenvaihto kuluttaja-asiamiehen kanssa on sen myötä entistä tärkeämpää. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä koko ECC-verkoston kanssa”, kertoo Milla Lahtinen.

Erityisasiantuntija Hertta Hartikainen (kuvassa oikealla) toimii maiden rajat ylittävien kuluttajakysymysten oikeudellisena asiantuntijana ja osallistuu ECC-verkoston yhteisiin projekteihin ja viestintään.

”Kuluva vuosi tuo eteen muun muassa geoblokkausasioita ja brexitin. EU-lainsäädäntö kehittyy koko ajan ja myös kuluttajansuojasääntelyyn on tulossa uudistuksia, mitä on kiinnostavaa seurata. ECC-verkostolla on tärkeä rooli tuottaa EU:n kuluttajansuojaviranomaisille ja komissiolle tietoa ajankohtaisista ilmiöistä, joita kuluttajat eri maissa kohtaavat. Koska toimimme Euroopan laajuisena verkostona, saamme tapauskäsittelyyn apua toimipisteiltämme eri maissa ja jaamme tietoa päivittäin keskenämme – toimintamme on aidosti kansainvälistä ja siinä sovelletaan useaa eri lainsäädäntöä. Euroopan kuluttajakeskuksessa pääsee pohtimaan monimutkaisia kuluttajaoikeudellisia kysymyksiä ja auttamaan kuluttajia konkreettisesti”, Hertta Hartikainen toteaa.

Milla Lahtisella on monipuolinen kokemus sekä kuluttaja-asiamiehen että Euroopan kuluttajakeskuksen käsittelemistä kysymyksistä ja toimintatavoista, kuluttajansuoja-aiheiden viestinnän vaikuttavuuden kehittämisestä sekä erilaisista verkkopalvelujen kehityshankkeista. Hän siirtyy Euroopan kuluttajakeskukseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) viestintäpäällikön tehtävästä, jossa hän on vastannut vuodesta 2011 kuluttaja-asiamiehen ja Euroopan kuluttajakeskuksen viestinnästä. Hän on osallistunut tiiviisti Euroopan kuluttajakeskuksen toimintaan Suomessa ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön.

Hertta Hartikainen on toiminut KKV:ssä kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävissä lakimiehenä vuodesta 2007 lähtien. Hänellä on vahva kokemus EU:n kuluttajansuojalainsäädännöstä ja kuluttajansuojalain soveltamisesta ja hän on osallistunut EU:n kuluttajansuojaviranomaisten CPC-yhteistyöverkoston toimintaan kuluttaja-asiamiehen edustajana.

Euroopan kuluttajakeskuksen ryhmäpäällikön ja erityisasiantuntijan virat tulivat haettaviksi loppuvuodesta 2018, kun toinen aiemmista viranhaltijoista siirtyi eläkkeelle ja toinen valvontatehtäviin KKV:ssä.

Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ja kuuluu viraston kuluttaja-asioiden vastuualueen Neuvontapalvelut-yksikköön. Euroopan kuluttajakeskusten toiminnan rahoittamisesta vastaavat Euroopan komissio ja jäsenmaat yhdessä.