Keskus toimii Kilpailu- ja kuluttajavirastossa osana Euroopan laajuista verkostoa

Verkoston tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista rajat ylittävässä kaupassa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä Euroopan sisämarkkinoilla. Suomessa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnan rahoittavat Suomen valtio ja Euroopan komissio.

Euroopan kuluttajakeskus (EKK) antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Selvittelyssä ja sovittelussa kuluttajakeskus käyttää apunaan toisissa Euroopan maissa sijaitsevia sisartoimistojaan.

Euroopan kuluttajakeskus toimii myös tuomioistuinten ulkopuolisen, kuluttajariitoja ratkaisevan EEJ-verkoston (European Extra Judicial Network) selvityskeskuksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos kuluttajan oma reklamaatio tai sovittelu Euroopan kuluttajakeskuksen kautta ei yksittäisessä valitusasiassa johda tulokseen, kuluttajakeskus voi kartoittaa, löytyykö kyseisestä maasta tuomioistuimen ulkopuolista riitojenratkaisuelintä, joka voisi ottaa asian ratkaistavakseen. Jos riitojenratkaisuelin löytyy, Euroopan kuluttajakeskus kääntää ja lähettää kuluttajan valituksen sinne käsiteltäväksi. Euroopan kuluttajakeskus voi myös ohjata kuluttajan muuhun asianmukaiseen oikeussuojaelimeen tai auttavalle taholle.

Euroopan kuluttajakeskus toimii myös linkkinä Euroopan komission ja kuluttajien välillä: Euroopan kuluttajakeskusten kautta komissio saa tietoa kuluttajien kohtaamista ongelmista sisämarkkinoilla.

Euroopan kuluttajakeskuksessa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimii päätoimisesti kolme työntekijää.

Rajat ylittävän kaupan asioissa kuten muissakin kuluttaja-asioissa kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Neuvonnan puhelinnumero on 029 553 6901, ja se palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9.00-15.00. Soittaminen neuvontanumeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. Puhelinneuvontaa saa ruotsiksi numerossa 029 553 6902.

European Consumer Centres -verkosto

Toimintakertomukset

 

Tulosta