Evästeiden käyttö Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilla

Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Lue lisää evästeiden käytöstä

Euroopan kuluttajakeskuksen tehtävät ja toiminta

Mitä asioita käsittelette?

Annamme tietoa rajat ylittävän kaupan kysymyksissä ja avustamme sovintoratkaisun löytämiseen yksittäisissä riita-asioissa, joissa myyjä on sijoittunut Suomen ulkopuolelle, mutta on EU:n alueelta.

Kenelle palvelunne on tarkoitettu?

Palvelumme on tarkoitettu kaikille EU-kansalaisille, jotka ovat kuluttajan ominaisuudessa tehneet hankintoja EU-alueella Suomen ulkopuolella. Tavaran tai palvelun tulee olla siis hankittu yksityiseen kulutukseen.

Voitteko puuttua ulkomaisen yrityksen lainvastaiseen toimintaan?

Voimme auttaa kuluttajia yksittäisten ongelmien selvittelyssä, kun taas valvontaviranomaiset huolehtivat yritysten menettelytapojen, muun muassa sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonnasta yleisellä tasolla. Suomessa yleisestä laillisuusvalvonnasta huolehtii Kuluttaja-asiamies.

Voitteko velvoittaa ulkomaisen yrityksen palauttamaan minulle aiheettomasti maksamani kauppahinnan, kun tavaraa ei olekaan toimitettu?

Pyrimme edistämään sovinnon aikaansaamista asianosaisten välillä. Noin 60 %:ssa tapauksista saavutetaan sovinto. Osapuolia velvoittavia päätöksiä voi tehdä ainoastaan tuomioistuin.


Päivitetty 16.9.2014 Tulosta