Valitus tuomioistuimen ulkopuoliselle riidanratkaisuelimelle

Jos olet ostanut valituksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun jostakin toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista, ja edellä mainitut toimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta, saattaa olla vielä mahdollisuus viedä asia tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi myyjän kotimaassa Euroopan kuluttajakeskuksen kautta.

Euroopan kuluttajakeskus toimii selvityskeskuksena tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten eurooppalaisessa verkostossa. Verkosto mahdollistaa sen, että jos jokin epäonnistuu toisessa EU-maassa tehdyssä kaupassa, kuluttaja voi kääntyä suomalaisten kuluttajaviranomaisten puoleen ja tehdä asiasta valituksen omalla äidinkielellään. Eri maiden selvityskeskukset ja tuomioistuinten ulkopuoliset kuluttajariitoja käsittelevät tahot tarjoavat vaihtoehdon kalliille ja pitkäkestoiselle kuluttajariitojen käsittelylle tuomioistuimissa. Kuluttaja voi edelleen saattaa asiansa myös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Euroopan kuluttajakeskus voi kartoittaa, löytyykö sopivaa riidanratkaisuelintä, joka voisi käsitellä asian ja kääntää valituksesi tarvittaessa asianomaisen maan kielelle. Euroopan kuluttajakeskus lähettää asian edelleen toisen maan keskukselle, joka puolestaan välittää valituksen edelleen tuomioistuimen ulkopuoliselle, toimivaltaiselle kuluttajariitoja käsittelevälle elimelle.

Valituksesi käsitellään muiden kansallisten valitusten lomassa, ja käsittelyaika riippuu riidanratkaisuelimestä. Tulet saamaan aikanaan päätöksen tekemääsi valitukseen. Koska kyseessä on tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuva riidanratkaisu, päätöksen luonne ei välttämättä ole sitova. Useissa maissa riidanratkaisuelimet ovat maksuttomia, mutta joissakin peritään pieni maksu.

Komissiolle notifioidut riidanratkaisuelimet ja niiden yhteystiedot

Sinun ei tarvitse itse asioida suoraan riidanratkaisuelimen kanssa. Otta meihin yhteyttä, niin pääsemme selvittämään asiaa.

Tulosta