Kaikki Euroopan kuluttajakeskusten yhteystiedot 

Euroopan Unionin portaali
Tietoa EU:sta ja sen toimielimistä EU:n eri kielillä. 

Suora linja Euroopan unioniin
Maksuttomassa puhelinnumerossa  00-800-67 89 10 11 EU-kansalaiset saavat tietoa Euroopan unionista. Palvelua saa myös sähköpostitse täyttämällä palvelulomakkeen

Kansalaisten neuvontapalvelu
Asiantuntijat antavat neuvoja sisämarkkinaoikeuksiin liittyvissä asioissa (esim. tutkintojen tunnustaminen ja sosiaaliturvan piiriin pääseminen toisessa EU-maassa). Vastaukset annetaan kolmen arkipäivän kuluessa.

Oikeusministeriön verkkosivuilta voi katsoa valmisteltavana olevia säädöshankkeita.

Eurooppa-tiedotus on osa valtionhallinnon EU-tiedottamista ja sillä on 20 asiakaspalvelupistettä maakuntien kirjastoissa. Eurooppa-tiedotuksesta saa EU-tietoa, julkaisuja ja vastauksia kysymyksiin Euroopan Unioniin liittyvissä asioissa.

Euroopan komission Suomen edustusto edistää komission ja Suomen välistä vuoropuhelua ja kertoo kansalaisille komission toiminnasta ja tavoitteista.

Euroopan komission tietopalvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin ma-pe klo 10.00 - 12.00 puh. 09 6226 5482.

Enterprise Europe Networks (Helsinki, Turku, Vaasa) palvelevat yrityksiä Euroopan Unioniin liittyvissä asioissa

EU-tallekirjastot toimivat yliopistollisten kirjastojen yhteydessä. Myös Eduskunnan kirjasto, Tilastokeskuksen tilastokirjasto ja Suomen Kuntaliiton kirjasto ovat tallekirjastoja, josta löydät unionin viralliset asiakirjat, EU-tietokantoja ja muuta tietoa.

SOLVIT-palvelu käsittelee kansalaisten ja yritysten ongelmia, jotka liittyvät EU-sisämarkkinalainsäädännön puutteelliseen soveltamiseen jossakin EU/ETA-maassa. Esimerkkejä tästä ovat tutkinnon tunnustaminen, tavaroiden markkinoille pääsy, sosiaaliturvaoikeuden menetys ja auton rekisteröinti.

Kantelun tekeminen komissiolle
Kantelun tekeminen jäsenvaltioiden hallintokäytännöstä tai lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin liittyvästä toimenpiteestä, jonka kantelija katsoo yhteisön oikeuden tai periaatteen vastaiseksi.

Vetoomuksen esittäminen Euroopan parlamentille
Vetoomus voi olla yleisluontoiseen asiaan liittyvä pyyntö, henkilökohtainen vetoomus tai kehotus parlamentille ottaa kantaa yleisesti kiinnostavaan asiaan.

Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle koskien EU:n toimielinten ja laitosten toiminnan epäkohtia.

Kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt Suomessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Kuluttajatutkimuskeskus
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Riidanratkaisuelimet Suomessa

Kuluttajariitalautakunta
Konsumenttvistenämnden på Åland 
Vakuutuslautakunta  
Arvopaperilautakunta

Kuluttajajärjestöt muualla Euroopassa

Kuluttajajärjestöt EU-tasolla ja kansallisilla tasoilla

Muita hyödyllisiä linkkejä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
Eurooppalainen Suomi ry
 
Finlex
 
Kuluttajien vakuutustoimisto 
Oikeusapuohjaus
 
Oikeusministeriö
 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 
Suomen Standardisoimisliitto
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
 
Tulli
  
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tulosta
17.9.2013