5.10.2012

EU-tietoa lapsille hauskasti

Euroopan komissio on avannut uuden lasten ja nuorten verkkosivuston, jolla on EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisoja.

Tiedotusvälineet ovat pullollaan uutisia EU:sta. Aina ei vain ole helppoa ymmärtää, miksi ja miten EU:ssa tehdään tiettyjä päätöksiä. On kuitenkin selvää, että ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. EU:sta on tarjolla paljon aikuisille suunnattua tiedotusmateriaalia, mutta on tärkeää, että myös lapset ja nuoret oppivat tuntemaan EU:ta ja sen toimintaa.

Komissio on tämän vuoksi perustanut lapsille ja nuorille oman Kids' Corner -sivuston. Lapset ja nuoret niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin voivat nyt tutustua EU:hun ja sen jäsenmaihin pelien, tietovisojen ja helppotajuisten esittelyjen avulla. Lapsille halutaan tarjota tietoa EU:sta ja lasten oikeuksista heidän omalla kielellään.

Lasten ja nuorten sivustolla on linkki myös jo pidempään verkossa olleelle Opettajainhuone -sivustolle, jonka materiaalia opettajat voivat hyödyntää kertoessaan oppilaille EU:sta ja sen toiminnasta. Sivustolle on koottu monenlaista oppimateriaalia, joka on komission ja muiden EU-elinten tuottamaa. Aineistoa on tarjolla niin peruskoulu- kuin lukioikäisillekin, ja sen laadintaan on osallistunut opetusalan asiantuntijoita eri EU-maista.

 

Tulosta