Oikeudenkäynti

Rajat ylittävän kaupan kuluttajariidoissa oikeudenkäynti ei usein kannata riitojen suhteellisen vähäisen taloudellisen arvon vuoksi. Jos kuitenkin riidan taloudellinen arvo on huomattava, eivätkä vaihtoehtoiset riidan ratkaisumenettelyt auta asian selvittämisessä, kannattaa kartoittaa pitääkö oma vakuutusturva sisällään oikeusturvavakuutuksen ja mitä se kattaa, onko asiassa mahdollista saada oikeusapua ja neuvotella sen jälkeen asianajajan kanssa.

Tietoa oikeudenkäynnistä eri jäsenvaltioissa löytyy Euroopan oikeudellisen verkoston sivustolta. Sieltä löydät tietoa paitsi toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavasta laista, myös määräajoista, joita kanteen nostamisessa tulee noudattaa.
Tietoa oikeudenkäynnistä jäsenvaltioissa

Rajat ylittävän kaupan riita-asioiden käsittelyä varten on luotu Euroopan alueelle kaksi mekanismia, joilla pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan asian käsittelyä sekä alentamaan oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuvia kustannuksia.
Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely
Eurooppalainen maksamismääräysmenettely

 

 

 

Tulosta
17.9.2013