Ulkomaisen mobiilipalvelun laskutuksesta valittaminen

  • Laskuttaako matkapuhelinoperaattori sinua viesteistä, joita et tiedä tilanneesi?
  • Oletko osallistunut internetissä, esim Facebookissa kilpailuun tai arvontaan ja antanut tässä yhteydessä matkapuhelinnumerosi?
  • Oletko täyttänyt älykkyystestin, jonka tuloksen toimittamiseksi on pyydetty matkanpuhelinnumerosi?
     

Tässä ohjeet, jos katsot laskutuksen aiheettomaksi ja palveluntarjoaja on ulkomainen yritys:

1. Katkaise tilaus lähettämällä stop-viesti numeroon, josta tekstiviesti lähetettiin.

2. Ota yhteys operaattoriisi, jos katsot laskutuksen aiheettomaksi. Pyydä operaattorilta tieto, kenelle maksamasi summat edelleen tilitetään. Kysy myös miltä ajalta sinua on laskutettu palveluntarjoajan palveluista ja minkä verran. Älä suostu maksamaan tiedon toimittamisesta mitään.

3. Tee kirjallinen valitus palveluntarjoajalle. Jos yrityksen lähettämät viestit ovat suomenkielisiä, voit tehdä reklamaationkin suomeksi. Reklamaatiosta tulee ilmetä
- vastapuoli eli yritys joka sinua on laskuttanut
- puhelinnumero, johon tekstiviestit ovat saapuneet
- ajankohta, jolloin puhelinlaskuissa on ollut veloituksia mobiilipalveluista (mielellään kopiot puhelinlaskuista liitteeksi)
- selostus siitä, miksi veloitukset ovat aiheettomia
- vaatimasi maksunpalautuksen määrä 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 

Valitusta vastapuolelle ei voi tehdä puhelimitse, koska asian myöhempi käsittely edellyttää kirjallisen valituksen olemassaoloa.

Jos yrityksen antama vastaus ei tyydytä tai sitä ei tule, voit halutessasi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia riita-asioihin, joissa kuluttajalla on maksunpalautus tms. vaatimus yritystä kohtaan.
Lomake valituksen tekemiseksi kuluttajariitalautakunnalle

Vastapuoleksi voit nimetä paitsi palveluntarjoajan myös operaattorin, jos pidät operaattoria vastuullisena tahona ja olet esittänyt vaatimuksesi kirjallisena myös operaattorille. Liitä valitukseesi vastapuolelle lähettämäsi valitus sekä siihen mahdollisesti tullut vastaus.

Myös Euroopan kuluttajakeskus käsittelee valituksia, jotka koskevat ulkomaisten palveluntarjoajien aiheetonta laskutusta. Mobiilipalvelujen osalta yksittäiset riita-asiat hoituvat kuitenkin sujuvammin kuluttajariitalautakunnan kautta.

Tulosta