Ohjeita peruutuksen tekemiseen

Ostajalla on sopimuksen tekemisestä aina 14 kalenteripäivää aikaa perua sopimus syytä ilmoittamatta ja kustannuksitta.

Peruutusaika 

  • Päivää, jona sopimus tehtiin, ei lasketa mukaan. Aika alkaa juosta sopimuksen tekoa seuraavasta päivästä.
  • Jos viimeinen päivä osuu sunnuntaille tai muulle yleiselle vapaapäivälle, sopimuksen saa peruuttaa vielä seuraavana päivänä.
  • Peruutuksen ei tarvitse olla perillä 14 päivän sisällä. Riittää, että se on lähetetty ennen sitä.

Jos myyjä ei ole kirjallisesti kertonut sinulle peruutusoikeudesta, peruutusaika on vuosi ja 14 päivää.

Jos myyjä ei ole kirjallisesti antanut sinulle vakiomuotoista tietolomaketta ja kaikkia edellytettyjä tietoja, peruutusaika on 3 kuukautta ja 14 päivää. Katso, mitä tietoja myyjän on sinulle annettava täältä.

Jos myyjä on Organisation for Timeshare in Europe -järjestön (RDO) jäsen, se on direktiivin säännösten lisäksi sitoutunut järjestön sääntöihin kuluttajille annettavien ennakkotietojen ja peruutusajan osalta.
Tietoa järjestöstä ja sen jäsenistä: www.rdo.org

Peruutusilmoitukselle asetetut vaatimukset

Peruutus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten kirjattuna kirjeenä pystyäksesi osoittamaan tehneesi peruutuksen ajoissa. Kirjatun kirjeen lisäksi peruutus kannattaa tehdä myös sähköpostitse. Muista säilyttää myyjän kanssa käymäsi kirjeenvaihto ja postin kuitti.

Jos itse sopimus on suomeksi, peruutuksenkin voi tehdä suomeksi.

Muista myös allekirjoittaa peruutus. Jos itse sopimuksen on allekirjoittanut pariskunta, molempien on syytä allekirjoittaa myös peruutus.

Tärkeintä on, että peruutuksesta käy selkeästi ilmi

  • päiväys
  • kuka peruuttaa
  • mitä peruuttaa.

Peruutus mahdollisen luottosopimuksen osalta

Jos kauppahinta katetaan kokonaan tai osaksi myyjän myöntämällä luotolla tai myyjän ja muun luotonantajan välisin järjestelyin myönnettävällä luotolla, myös luottosopimus peruuntuu kuluitta, jos ostaja peruu tai irtisanoo sopimuksen.

Käsirahan palautus

Jos myyjä on lainvastaisesti ottanut käsirahaa 14 päivän sisällä

  • vaadi kirjallisesti välitöntä maksunpalautusta
  • ilmoita miten summa palautetaan. Anna esimerkiksi tilinumerosi IBAN- ja SWIFT-koodeineen.

Jos käsiraha on velotettu luottokortilla

  • laita kopio peruutuksesta tiedoksi heti myös luottokorttiyhtiölle
  • vaadi rahojen palautusta luottokorttiyhtiöltä.

Peruuttamisilmoitus 

Voit tehdä peruuttamisimoituksen myyjälle hyödyntämällä alla olevaa tekstiä. Kopioi teksti itsellesi, muuta suluissa olevat kohdat ja poista tekstin lomassa olevat ohjeet.    SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

 

________________ lle (elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite):

Ilmoitan peruuttavani/ Ilmoitamme peruuttavamme sopimuksen.

Sopimuksen tekopäivä: ____________
Kuluttajan/kuluttajien nimi: ______________
Kuluttajan/kuluttajien osoite:_____________
Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain jos ilmoitus tehdään paperilla)___________
Päivämäärä: _______________
 


 

 

Tulosta
17.9.2013